نوشته های خشایارشا بر روی مهر و کوزه

خشیارشا - مهر / خشیارشا - کوزه

خشیارشا – مهر

 

  1. X ayâr â
  2. \ X \ vazraka

 

خشیارشا شاه بزرگ

  1. adam \ X ay
  2. âr â \ X

 

من هستم خشیارشا شاه

 

خشیارشا – کوزه

 

Xayârâ \ X \ vazraka

 

خشیارشا شاه بزرگ

منبع iranatlas iranatlas
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.