لوح طلای ارشام

ارشام

0 4,549

ارشام

 

ارشام پدر بزرگ داریوش اول در همدان بر روی طلا کتیبه ای دارد.کاملا مشخص نیست که این کتیبه از خود او است یا بعدها برای او ساخته اند. ارشام در سال ۵۲۰ پ م زنده بوده زیرا این موضوع را داریوش در کتیبه شوش ذکر کرده است.ارشام سه پسر داشته و ما هم اکنون دو تا ی آنها را می شناسیم. هیشتاسپ پدر داریوش اول و فرنکه عموی داریوش اول و خزانه دار او . لوح ارشام در سال ۱۹۴۵ در همدان کشف شد

 

لوح طلای ارشام

 

 1. Aršâma \ xšâyathiya \ vazraka \ x

 2. šâyathiya \ xšâyathiyânâm \ x

 3. šâyathiya \ Pârsa \ Ariyâramna \ xš

 4. âyathiyahyâ \ puça \ Haxâmanišiya

 5. \ thâtiy \ Aršâma \ xšâyathiya \ Au

 6. ramazdâ \ baga \ vazraka \ hya \ mathiš

 7. ta \ bagânâm \ mâm \ xšâyathiya

 8. m \ akunauš \ hauv \ dahyâum \ P

 9. ârsam \ manâ \ frâbara \ tya \ ukâram

 10. \ uvaspam \ vašnâ \ Auramazdâha \ im

 11. âm \ dahyâum \ dârayâmiy \ mâm \

 12. Auramazdâ \ pâtuv \ utâmaiy \ v

 13. itham \ utâ \ imâm \ dahyâum \ tya \

 14. adam \ dârayâmiy \ hauv \ pâtuv

   

 

ارشام شاه بزرگ شاه شاهان شاه پارس پسر آریارمنه یک هخامنشی.شاه ارشام می گوید : خدای بزرگ اهورامزدا بزرگترین خدا مرا شاه کرد.او به من سرزمین پارس را بخشید با مردم خوب و اسبان خوب .به لطف اهورامزدا من این سرزمین را نگه داشتم.باشد که اهورامزدا از من محافظت کند.و از کاخ سلطنتی من.و از این سرزمینی که گفتم محافظت کند

منبع iranatlas
عضویت
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد درون خطی
دیدن تمامی دیدگاه ها