کتیبه خشایارشا بر روی دستگیره درب و پایه ستون

کتیبه خشایارشا

کتیبه خشایارشا

 

خشیارشا – دستگیره در

 

xpi

  1. mayûxa \ kâsakaina \ Xayârâha \ Xhyâ \ vithiyâ \ karta \

 

در کوب ساخته شده از سنگ لاجورد درکاخ شاه خشیارشا

 

خشیارشا – پایه ستون

 

xpj

  1. adam \ Xayârâ \ X \ vazraka \ X \ Xyânâm
  2. \ X \ DHyûnâm \ X \ ahyâyâ \ bûmiyâ
  3. \ Dârayavahau \ Xyahyâ \ puça \ Haxâmaniiya
  4. \ thâtiy \ Xayârâ \ X \ imam \ taçaram \ adam \ akunavam

 

من خشیارشا شاه بزرگ شاه شاهان شاه کشورها شاه این زمین پسر داریوش یک هخامنشی. شاه خشیارشا گوید من این کاخ را ساختم

 

پنج عدد از این پایه ستونها در حرمسرا در اتاق ملکه پیدا شده است

منبع iranatlas iranatlas
عضویت
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد درون خطی
دیدن تمامی دیدگاه ها