کتیبه اردشیر اول بر روی تکه سنگ

اردشیر اول - تکه سنگ

اردشیر اول – تکه سنگ

 

اردشیر اول - تکه سنگ

 1. baga \ vazraka \ Auramazdâ \ hya \
 2. imâm \ bûmim \ adâ \ hya \ ava
 3. m \ asmânam \ adâ \ hya \ marti
 4. yam \ adâ \ hya \ šiyâtim \ ad
 5. â \ martiyahyâ \ hya \ Artaxšaç
 6. âm \ xšâyathiyam \ akunauš \ a
 7. ivam \ parûnâm \ xšâyathiyam \
 8. aivam \ parûnâm \ framâtâram
 9. \ adam \ Artaxšaçâ \ xšâyathiya
 10. \ vazraka \ xšâyathiya \ xšâyathi
 11. yânâm \ xšâyathiya \ dahyûnâ
 12. m \ paruzanânâm \ xšâyathiya \
 13. ahyâyâ \ bûmiyâ \ vazrak
 14. âyâ \ dûraiy \ apiy \ Xšay
 15. âršahyâ \ xšâyathiyahyâ \ pu
 16. ça \ Dârayavahauš \ napâ \ Haxâmanišiya
 17. \ thâtiy \ Artaxšaçâ \ xšâ
 18. yathiya \ vazraka \ vašnâ \ Au
 19. ramazdahâ \ ima \ hadiš \ Xšayâ
 20. ršâ \ xšâyathiya \ hya \ manâ \ pi
 21. tâ \ frataram \ pasâva \ adam \ aku
 22. navam \ mâm \ Auramazdâ \ pât
 23. uv \ hadâ \ bagaibiš \ utamaiy \
 24. xšaçam \ utâ \ tyamaiy \ kartam

 

خدای بزرگ است اهورامزدا که این زمین را افرید که آن آسمان را آفرید که مردم را آفرید که برای مردم شادی آفرید که اردشیر را شاه کرد یک شاه از بسیاری یک فرمانروا از بسیاری.من اردشیر شاه بزرگ شاه شاهان شاه کشورهای دارای ملل مختلف شاه در این زمین بزرگ دور و پهناور پسر خشیارشا نوه داریوش هخامنشی.اردشیر شاه بزرگ گوید : به خواست اهورامزدااین کاخ را خشیارشا شاه که پدر من بود بنیان گذارد پس از آن من بنا را به پایان رساندم.اهورامزدا و ایزدان مرا و شهریاری مرا و آنچه بوشیله من انجام شده را بپاید

منبع iranatlas

بهترین از سراسر وب

عضویت
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد درون خطی
دیدن تمامی دیدگاه ها