کتیبه اردشیر دوم بر لوح زرین همدان

اردشیر دوم - لوح زرین همدان

اردشیر دوم – لوح زرین همدان

 

اردشیر دوم - لوح زرین همدان

 1. baga \ vazraka \ Auramazdâ \ hya \ mathita \
 2. bagânâm \ hya \ imâm \ bûmim \ adâ \
 3. hya \ avam \ asmânam \ adâ \ hya \ martiya
 4. m \ adâ \ hya \ iyâtim \ adâ \ martiyahy
 5. â \ hya \ Artaxaçâm \ Xm \ akunau \ ai
 6. vam \ parûnâm \ Xm \ aivam \ parûnâm \
 7. framâtâram \ thâtiy \ Artaxaçâ \ X \ va
 8. zraka \ X \ Xyânâm \ X \ DHyûnâm \ X
 9. \ ahyâyâ \ BUyâ \ adam \ Dârayavauahy
 10. â \ Xhyâ \ puça \ Dârayavauahyâ \ Artax
 11. açâhyâ \ Xhyâ \ puça \ Artaxaçâhy
 12. â \ Xayârâhyâ \ Xhyâ \ puça \ Xay
 13. ârâhyâ \ Dârayavauahyâ \ Xhyâ \ p
 14. uça \ Dârayavauahyâ \ Vitâspahyâ \ nâ
 15. ma \ puça \ Haxâmaniiya \ thâtiy \ Artaxa
 16. çâ \ X \ vanâ \ Auramazdâhâ \ adam \ X \ a
 17. hyâyâ \ BUyâ \ vazrakâyâ \ dûraiy \ a
 18. piy \ amiy \ Auramazdâ \ xaçam \ manâ \ frâba
 19. ra \ mâm \ Auramazdâ \ pâtuv \ utâ \ xaça
 20. m \ tyamaiy \ frâbara \ utâmaiy \ vitham

 

خدای بزرگ است اهورامزدا که بزرگترین خدایان است که این زمین را آفرید که آسمان را آفرید که مردم را آفرید که برای مردم شادی آفرید که اردشیر را شاه کرد یک شاه از بسیاری یک فرمانروا از بسیاری . اردشیر بزرگ شاه شاهان شاه کشورها شاه در این زمین گوید : من پسر داریوش شاه داریوش پسر اردشیر شاه اردشیر پسر خشیار شاعه خشیارشا پسر داریوش شاه داریوش پسر هیشتاسپ هخامنشی. اردشیر شاه گوید او شهریاری را به من ارزانی نموده . اهورامزدا مرا و شهریاری مرا و خاندان مرا بپاید

منبع iranatlas
عضویت
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد درون خطی
دیدن تمامی دیدگاه ها