کتیبه اردشیر دوم بر پایه ستون شوش ( ۲ )

اردشیر دوم - پایه ستون شوش

اردشیر دوم – پایه ستون شوش

 

اردشیر دوم - پایه ستون شوش

 

اردشیر دوم - پایه ستون شوش

 

اردشیر دوم - پایه ستون شوش

  1. adam \ Artaxaçâ \ X \ vazraka \ X \ Xyânâm \ X \ DHyûnâm \ X \ ahyâyâ \
  2. BUyâ \ Dârayavau \ Xâhya \ puça \ Haxâmaniiya \ thâtiy \ Artaxaçâ \ X \
  3. vanâ \ AMhâ \ imâm \ hadi \ tya \ jivadiy \ paradayadâm \ adam \ akunavâm \ AM \ Anah
  4. ita \ utâ \ Mitra \ mâm \ pâtuv \ hacâ \ vispâ \ gastâ \ utamaiy \ kartam

 

من اردشیر شاه بزرگ شاه شاهان شاه کشورها شاه در این زمین پسر داریوش شاه هخامنشی .اردشیر شاه گوید به خوست اهورامزدا این کاخی است که من در زندگانی خود آسایشگاهی بنا کردم.اهورامزدا آناهیتا و میترا مرا و آنچه را که بوسیله من انجام شده از همه بلاها بپاید

منبع iranatlas
عضویت
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد درون خطی
دیدن تمامی دیدگاه ها