شاهان اشکانی – فرهاد سوم – اشک یازدهم

فرهاد سوم - اشک یازدهم

شاهان اشکانیفرهاد سوم – اشک یازدهم

 

فرهاد سوم

 

به تخت نشینی فرهاد سوم ملقب به تئوس در زمانی بود که آشفتگی شاهنشاهی اشکانی را فرا گرفته بود و لازم بود یکبار دیگر در قدرت مرکزی تحرکی به وجود آید. فرهاد با رومیان توافق کرد و سپس به تیگران حمله کرد ودر این حین ، رومیان به مهرداد پونتی حمله کردند. ایندو دشمنان رومیان و اشکانیان بودند که برای هر دو آنها خطر محسوب می شدندو ارمنستان را به دست خود داشتند. فرهاد پسر تیگران را به جنگ پدر فرستاد ولی چون موفق به پیروزی نشد پسر تیگران به پومپه پناهنده شد و پومپه با کمک او بر پدر پیروز شد ولی تیگران پسر به امر امپراتور روم و اعدام شد. فرهاد به وسیله پسران خود مسموم شد و در گذشت .

 

اتفاقات مهم در دوره شاهنشاهی

اتفاقات مهم در دوره شاهنشاهی

تاریخ

بر تخت نشینی فرهاد سوم

۶۷ پ م

آغاز درگیری های مستقیم اشکانیان و رومیان

۶۴پ م

مسمومیت شاه بدست پسرانش و درگذشت او

۵۸ پ م

منبع iranatlas
عضویت
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد درون خطی
دیدن تمامی دیدگاه ها