شاهان سلوکی / آنتیوخوس سوم

شاهان سلوکی / آنتیوخوس سوم

 

آنتیوخوس سوم

او درسال۲۲۳ پ م پادشاه شد و به نام آنتیوخوس بزرگ مشهور است. او که در نوجوانی به شاهی رسیده بود به مرور توانست در شرق قدرت را به دست گیرد. او مولون را ساتراپ ماد نمود و آلکساندر را ساتراپ فارس. وی به سبب جوانی همه اختیارات حکومتش را به وزیرش سپرد. مولون به دشمنی پرداخت و شهر سلوکیه تا فرات را به زیر سلطه خود آورد. آنتیوخوس خود به جنگ مولون رفت و او را شکست داد. آلکساندر نیزخود به زندگی خود پایان داد.

سنگ نوشته آنتیوخوس سوم در نهاوند

پس از این موفقیت او به سمت شرق آمد. ابتدا با حمله به آذربایجان بدون جنگ آنجا را به زیر سلطه درآورد. تا سال۲۰۹پ م به سرکوبی شورشهای آسیای صغیر پرداخت. آنتیوخوس توانست به شهر صد دروازه برسد که ظاهرا پایتخت پارت بود. او اردوان را شکست داد و قرار شد از او خراج بگیرد ولی از قدرت اشکانیان کاسته نشد. اشکانیان تن به جنگ نمی دادند وسر به فرمان هم نمی دادند، به این ترتیب آنتیوخوس خسته شده بودو از جنگ با آنها دست کشید

 

منبع iranatlas
عضویت
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد درون خطی
دیدن تمامی دیدگاه ها