پادشاه ته جونگ

taejong lee bang won.png
taejong lee bang won.png

ته جونگ (۱۳۶۷-۱۴۲۲، حکومت:۱۴۰۰-۱۴۱۸) سومین پادشاه سلسله ی چوسون در کره و پدر پادشاه سجونگ کبیر،تا هشت سالگی سلسله ی چوسون به سلطنت نرسیده بود ولی او از زمان پیدایش سلسله و حتی قبل تر نیز بیشتر قدرت را در پادشاهی در اختیار داشت.در میان هشت پسر پدرش پادشاه ته جو، او سرانجام به عنوان تواناترین رهبر ظاهر شد.رسیدن وی به سلطنت با نبردهای خونین با برادرانش آغشته شده بود ولی او خود را به عنوان یک پادشاه توانا ثابت نموده و برای پایه گذاری یک ساختار مدیریتی قوی برای سلسله ی جدید در طول ۱۸ سال از سلطنتش سخت تلاش کرد.
رهبری بنیادین ته جونگ نقشی حیاتی را در ایجاد سلسله ی چوسون بازی کرد.او به پدرش ته جو در براندازی سلسله ی گوریو کمک نموده،به او در شروع سلسله ی چوسون یاری رساند،به عنوان پادشاه به مدت ۱۸ سال حکومت نمود، برای پادشاه سجونگ که چهارمین و معروف ترین پادشاه سلسله ی چوسون بود پدری نمود،سئول را ساخت، کنفسیوسیسم را ترویج داد،یک سیستم طبقاتی را پایه گذاری نمود و امور نظامی کشور را تقویت کرد.او در میان پدرش تجو و پسرش سجونگ حکمرانی کرد.این سه پادشاه در خلال ۵۸ سال اول و بحرانی سلسله ی چوسون حکومت کردند.

سال های اولیه زندگی عمومی:

ته جونگ با نام یی بانگ وون در سال ۱۳۶۷ و به عنوان پنجمین پسر یی سونگ گی (یک ژنرال با استعداد و با نفوذ در ارتش گوریو که بعدها با عنوان پادشاه ته جو موسس سلسله ی چوسون شد)بود.در سال ۱۳۸۲، یی بانگ وون یک پست دولتی را در سلسله گوریو در اختیار گرفت. در روزهای پایانی سلسله گوریو،او به پدرش به منظور جلب حمایت شهروندان و عده کثیری از شخصیت های موثر دولت کمک نمود و در سال ۱۳۸۸ به عنوان یک فرستاده به سلسله مینگ در چین فرستاده شد.در سال ۱۳۹۲، او با پدرش به منظور براندازی گوریو و ایجاد یک سلسله جدید با نام چوسون همکاری نمود و در این راه با حذف مقامات قدرتمند کنفسیوسی به مانند جونگ مونگ جو که به پادشاهان گوریو وفادار باقی مانده بودند، سهیم بود.
جونگ در حالی که از یک مهمانی که توسط یی بانگ وون برایش ترتیب داده شده بود به خانه بر میگشت،توسط پنج مرد بر روی پل سونجاک به قتل رسید.امروزه این پل به عنوان یک بنای یادبود در کره شمالی قرار گرفته است و گفته می شود یک لکه ی قهوه ای بر روی یکی از تخته سنگ های آن اثر خون او بوده که در زمان بارش باران به رنگ قرمز در می آید.

رسیدن به سلطنت:

یی بانگ وون تصور می کرد که او بایست به عنوان جانشین سلطنت منصوب شود ولی زیر فشارهایی از جانب ملکه کانگ سیندوک و جونگ دو جون (یکی از نزدیک ترین مشاوران پادشاه ته جو) که در مورد سبک رهبری سرسختانه ی ته جونگ و سیاست سخت گیرانه وی در برابر خانواده های اشراف نگران بود، ته جو در مورد انتخاب وارث سلطنت به سمت انتخاب جوان ترین پسر در میان هشت پسرش یعنی یی بانگ سوک (شاهزاده بزرگ یویان) که برادر ناتنی یی بانگ وون بود متمایل شد.
در سال ۱۳۹۷، ملکه سیندوک که مادر دو تن از جوان ترین شاهزادگان بود، فوت کرد و در همان سال بانگ وون و تنی چند از برادرانش نقشه قتل جونگ دو جون و سایرین را که از انتخاب شاهزاده یویان به عنوان وارث سلطنت حمایت می کردند، کشیدند. متعاقب آن،شاهزاده یویان و موآن که ۱۶ و ۱۷ سال سن داشتند کشته شدند و این اطمینان حاصل گشت که آنها هرگز به پادشاهی دست نخواهند یافت.این اتفاق به اولین نزاع شاهزادگان معروف است.
در سال ۱۴۰۰، ژنرال باک پو که از یی بانگ وون به دلیل کافی نبودن پاداش دریافتی اش به خاطر اقداماتش در اولین نزاع شاهزادگان ناراحت بود،با برادر بزرگتر بانگ وون ( یی بانگ گان) متحد شده و در ماجرایی که به دومین نزاع شاهزادگان معروف شده است، بر علیه بانگ وون شورش نمودند.یی بانگ وون با موفقیت بر نیروهای برادرش پیروز شد و سپس باک پو را اعدام کرده و یی بانگ گان را به تبعید فرستاد.
ته جو که از رفتارهای بانگ وون و متحدینش عصبانی و ناامید شده بود،سلطنت را در سال ۱۳۹۸ تفویض کرده و دومین پسرش بانگ وا (شاهزاده یونگ آن) را به عنوان جانشینش برگزید.زمانی که تجو در سال ۱۳۹۸ سلطنت را رها کرد،شاهزاده یونگ آن سلطنت را به دست گرفت و به عنوان پادشاه جونگ جونگ به پادشاهی رسید.اما جونگ جونگ که کارهای برادر جوان ترش بانگ وون را در سال های منتهی به استعفای ته جو و دوران حکومت خودش مشاهده کرده بود،از این نکته که احتمالا بانگ وون حرکتی در جهت حذف اجباری وی از سلطنت انجام خواهد داد ترسید و تصمیم گرفت تا تقریبا یک سال بعد از رسیدن به پادشاهی از آن کناره گیری کرده و بانگ وون را به عنوان وارث سلطنت معرفی کند.بنابراین، یی بانگ وون در سال ۱۴۰۰ با عنوان پادشاه ته جونگ سومین پادشاه چوسون شد.

دوران سلطنت:

یکی از اولین کارهایی که ته جونگ بعد از رسیدن به سلطنت منع مالکیت نیروهای مجهز امنیتی خصوصی بود که توسط بسیاری از اعضای خانواده سلطنتی،اعضای انجمن مشاورین پادشاه و سایر مقامات دولتی اداره می شدند.در نتیجه سربازان این نیروهای خصوصی در ارتش رسمی جذب شدند.او به ۴۷ نفر از مردانش که با وفاداری در راه رسیدن به سلطنت از وی حمایت کردند، با مرتبه ” شخص لایق” پاداش داد.
از مرکز مدیریتی که همچنان در که سونگ قرار داشت، پادشاه ته جونگ به ادامه ی اصلاحاتی که توسط پدرش آغاز شده بود مبادرت ورزید.او هیئتی هفت عضوی از مشاوران را سازماندهی کرده و انها را اویجونگ بو نامید.انجمنی شش نفره زیر نظر اویجونگ بو تشکیل شد: هیئت مدیریتی ، هیئت کارکنان، هیئت مالیات، هیئت تشریفات،هیئت جنگ، هیئت مجازات ها و هیئت کارها.هر کدام از هیئت ها به یکی از اعضای اویجونگ بو پاسخ گو بودند و اویجونگ بو نیز در عوض به پادشاه گزارش داده و بدین ترتیب یک دولت قدرتمند مرکزی تشکیل شد.کشور به هشت منطقه تقسیم شد: هامگیونگ ، پیونگ آن، هوانگ هه، گیونگ گی، گانگ وون، چانگ چونگ، گیونگ سان و چولا.برای مدیریت هر منطقه یک فرماندار توسط دولت مرکزی منصوب می شد.
ته جونگ دستور آغاز کارها برای پروژه های حجیم سازندگی در هانسئونگ (پایتخت) را در سال ۱۴۰۴ صادر کرد که شامل ساخت دفاتری برای شش هیئت مدیریتی که سه عدد از انها در طرفین خیابان سجونگ قرار داشتند و یک کاخ کوچکتر برای اقامت پادشاه (قصر چانگ دوک) می شدند.در حالی که ساخت و ساز هنوز در جریان بود،دولت در سال ۱۴۰۵ به هانسئونگ بازگشت.
ته جونگ کنفسیوسیسم را که بیشتر از یک مذهب یک فلسفه ی سیاسی بود ترویج داد و این چنین بود که بودائیت که در نزد پادشاهان گوریو جایگاه مورد التفاتی داشت،رو به نزول گذاشت.او دستور بسته شدن تعداد زیادی از معابد بودایی،توزیع مجدد مجدد زمین های مایملک آن معابد و تصرف گنجینه های انان به نفع خرانه ی ملی را داد.بعد از پایان اقدامات وی، تنها ۲۴۲ معبد بودایی در کشور باقی مانده بود.
در سال ۱۴۱۳، ته جونگ سیستم هوپه که شکلی ابتدایی از برچسب های تعیین هویت بود و نام و محل اقامت حاملش بر روی ان حک شده بود را بنیان نهاد.این سیستم برای کنترل حرکات مردم مورد استفاده قرار می گرفت.شهروندان مرد مابین ۱۵ تا ۷۰ سال برچسب هایی حمل می کردند که نشان می داد آنها متعلق به کدام یک از ۵ طبقه اجتماعی هستند.مقامات رده بالا برچسب هایی از عاج داشتند در حالی که مقامات دولتی رده پائین و افسران دولتی برچسب هایی زرد رنگ از چوب درخت صنوبر حمل می کردند.مردمان عادی برچسب های مربعی چوبی و برده ها و افراد مطرود نیز برچسب های بزرگتر چوبی با خود حمل می کردند.

دیگر پیشرفت ها در خلال سلطنت پادشاه ته جونگ شامل معرفی پول کاغذی در کره که از پوست درخت شاه توت ساخته شده بود،پیشرفت های مهم در تکنولوژی چاپ که به کره این امکان را می داد که کتاب ها را چاپ نموده و به ژاپن صادر کند و سرعت بخشیدن به تولید تعداد زیادی ازمتون کنفسیوسی را برای تسریع در مطالعه کنفسیوسیم ممکن می ساخت.در خلال سلطنت تجونگ، سلسله چینی مینگ با اهدای یک مهر سلطنتی طلایی و امتیاز سلطنتی جایگاه تمام و کمال حکومت پادشاه چوسون را به رسمیت شناخت.بعد از بناگذاری دفاتر مدیریتی و دولتی، ته جونگ سعی نمود تا با فرستادن پیک هایی به تجو اقدام به ترتیب دادن ملاقاتی با وی کرده و با پدرش صلح کند.اما پدرش تا زمان مرگش در سال ۱۴۰۸ از او عصبانی بود.او پدرش را در شهر گوری دفن نمود.
در سیاست خارجی، ته جونگ اکیدا سخت گیر بود و به جورچن ها در مرز شمالی و دزدان دریایی ژاپنی در سواحل جنوبی حمله نمود.همچنین تجونگ به عنوان مسئول تهاجم به جزیره تسوشیما در سال ۱۴۱۹ شناخته می شود.
ته جونگ به منظور استحکام بخشیدن به اختیارات سلطنتی بسیاری از حامیانش را که در راه رسیدن به سلطنت به وی کمک نموده بودند اعدام کرده یا به تبعید فرستاد.برای محدود کردن تاثیرات خویشاوندان سببی، او تمام چهار برادر ملکه اش وون گیونگ و خویشاوندان سبب پسر سجونگ را کشت.ته جونگ به دلیل کشتن بسیاری از رقبا ( به مانند جونگ دو جون و جونگ مونگ جو) و خویشاوندانش به منظور در اختیار گرفتن قدرت و همچنین حکومت موثری که به بهبود معیشت مردم ،استحکام قدرت دفاعی کشور و ایجاد زمینه ای مستحکم برای حکومت جانشینش سجونگ انجامید، به صورت شخصیتی بحث برانگیز باقی مانده است.ته جونگ علاقه ی زیادی به شکار نیز داشت که برای یک پادشاه ناشایست به نظر می رسد.
در کل وی ۱ ملکه، ۱۸ صیغه سلطنتی و ۳۵ فرزند داشت.

ملکه ون گیونگ:

ملکه ون گیونگ (۲۹ جولای ۱۳۶۵- ۱۸ آگوست ۱۴۲۰) که با نام ملکه دواگر هودوک نیز شناخته می شود، به عنوان دومین دختر مین جه از خاندان مین یوهونگ چشم به جهان گشوده و در سال ۱۳۸۲ با پنجمین پسر یی سونگ گه یعنی یی بانگ ون پیوند زناشویی بست. نام مادرش بانو سونگ از خاندان یوسان سونگ بود. او ملکه همسر سومین پادشاه چوسون (پادشاه تجونگ) و مادر پادشاه سجونگ کبیر می باشد. او در حدفاصل بین سال های ۱۴۰۰ تا ۱۴۱۸ ملکه همسر چوسون، در بین سال های ۱۴۱۸ تا ۱۴۲۰ ملکه دواگر این سلسله، و در سال ۱۴۰۰ نیز شاهزاده خانم تاج دار این پادشاهی بود.

 

عضویت
اطلاع از
guest

16 نظرات
پرامتیازترین
جدیدترین قدیمی‌ترین
بازخورد درون خطی
دیدن تمامی دیدگاه ها
mina

پادشاه قدرتمند و خارق العاده
سجونگ کبیر پسر تجونگ بوده و از نظر من اگر تجونگ تمام این اقدامات رو انجام نمیداد اون پادشاهی نمیتونست در زمان پسرش شکوفا بشه.. اقتدار و اراده تجونگ ستودنیه حتی اگر بحث برانگیز باشه نتایجی که پادشاهی این آدم به بار آورده برای مردم و کشورش خوب بوده

پادشاه تائه جونگ
امتیاز :
     

پادشاه تائه جونگ مقتدرترین پادشاه تاریخ کره هست و من علاقه بسیار زیادی به ایشون دارم

mina

موافقم.. بانگ وون بشدت قدرتمند و بزرگ بود

mina

لطفا نقاشی اصلی از تجونگ رو قرار بدین.. نقاشی که منتشر کردین برای 공민왕 پادشاه گونگمین از گوریو هست و حتی پادشاهی از سلسه چوسون نیست..
ممنون میشم تصحیح کنید باتشکر
لی بانگ وون

taejong lee bang won.png
مرتضی

واقعا ممنون بسیار برام مفید و با ارزش بود خیلی تشکر

فرشته
امتیاز :
     

خیلى ممنونم از این مطلب. از اقتدار و ابهت و اراده این پادشاه در رسیدن به هدف و حقش و کاراکترش خیلى خوشم آمد با اقداماتش در اعدام ها کارى ندارم و قضاوتى نمیکنم.

رضا

سلام اقای سیروس پور
رضا هستم ? هنوز دانشگاه تموم نشده؟؟
تعجب کردید اینجا پیداتون کردم؟

رضا

اون گروه کره ای چیشد؟

مهدي

سلام عالی بود و مفید لطفا در مورد کنفوسیوس و اون یکی دیگه هم توضیح بدید