تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

ستاره صبح ، آشتارا

/ / Aštar/ Attar در اوگاریتی ttr ,خدای سامی غربی.

او جنبه مذکر ناهید به‌عنوان ستارۀ صبح بود در جنوب عربستان او را می‌پرستیدند که در آنجا، دو جنبۀ ستارۀ صبح و غروب یکی شده بود.

در سوریه، او را پسر Aštart می‌نامیدند. این نام، ارتباطات ریشه‌ای  با آرد ard و انور atur یعنی (سرزمین آبیاری  شده) دارد این امر شاید دلیل  نقش کم‌اهمیت او در اساطیر بعل باشد که حاکی  از کشاورزی متکی بر باران بود. در غیاب بعل، نمی‌توانست بر تخت او بنشیند ودربعل و یم yam  شاپاش šapaš به او می‌گوید که او نمی‌تواند قصری مانند قصر سایر خدایان داشته باشد زیرا، همسر اختیار نکرده یا نامزدی نداشته است. دلیلی برای پرستش اشتار در اوگاریت وجود ندارد، اما یک متن یونانی از سدۀ پنجم میلادی  آشتار را در ارتباط  با قربانی کردن کودکان در میان طوایف بدوی سینایی sinai ذکر می‌کند.

 

ستاره صبح ، آشتارا

مطالب خواندنی:

خدای آتار متعلق به خاورمیانه باستان

منبع:

  • کتاب  اساطیری ، اثر ژاله آموزگار،
    انتشارات سمت، چاپ شده در مهر ۱۳۹۵
  • تهیه الکترونیکی: سایت ، اِنی کاظمی

خرید مجموعه کتاب های تاریخی

ممکن است شما دوست داشته باشید

خرید مجموعه کتاب های تاریخی

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
دنبال کردن