تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

اینارا، الهه آناتولیایی

/(Inar(a/

  که احتمالاً یک تجلی حاتیایی از مادر _ الهه است. نام این الهه، پیش از آن متون سدۀ نوزدهم ، از کانش kaniš ذکرشده است. در طی سلطنت هیتیایی کهن ، او را شهر _ الهه  هات توسا Hattusa  می‌دانستند. محبوبیت او پس از سدۀ چهاردهم پیش از میلاد رو به کاهش نهاد پدرزمانی که تعدادی از خدایان هوریانی به خدایان ملی هیتی ها افزوده شدند ، چنان‌که از تعداد روبه کاهش نام‌های شخصی و مرکب با اینارا می‌توان استنباط کرد.

اینارا در اسطورۀ ایلو یانکا Illuyanka ظاهر می‌شود جایی که این الهه بر دشمن هوا_ خدا غلبه می‌کند. از سدۀ سیزدهم به بعد، نام او غالباً در نام‌های خدایان محافظ که به‌طورکلی آن‌ها را کال KAL می‌نامند به‌کاررفته است. کال نیز مربوط به خدایی است که مظهر آن گوزن بود.

 

مطالب خواندنی:

اینارا، الهه آناتولیایی

یک الهه آناتولیایی

منبع:

  • کتاب  اساطیری ایران، اثر ژاله آموزگار،
    انتشارات سمت، چاپ شده در مهر ۱۳۹۵
  • تهیه الکترونیکی: سایت ، اِنی کاظمی

خرید مجموعه کتاب های تاریخی

ممکن است شما دوست داشته باشید

خرید مجموعه کتاب های تاریخی

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
دنبال کردن