خدای هوریانی، تشوپ

تشوپ/ Teshup/_ خدای هوریانی

ریشۀ نام او معلوم نیست ( شاید از تش بی Tashbi به معنای« زدن» باشد) او در همۀ مناطقی که ازلحاظ فرهنگی در طی نیمۀ دوم هزارۀ پیش از میلاد در تماس بود، مورد پرستش قرار می‌گرفت. وی در نام‌گذاری محل‌هایی مانند نوزی Nuzi ، چغاربازار Chagar Bazar ماری، اوگاریت، حلب، کرکمیش، آلالاخ، بغاز کوی دیده می‌شود. به‌عنوان هوا_ خدا، مشابه تجلیات محلی گوناگون این نوع خدا بود‌. تشوپ در نقش قهرمان در اسطورۀ کوماربی ظاهر می‌شود و در آنجا، قدرت خود را بر دیگر خدایان با شکست دادن موفقیت‌آمیز اولی کومی ullikummi ، غول سنگی ظاهر می‌کند . همنام او « پادشاه آسمان» موقعیت برتر خود را در سلسله‌مراتب خدایان ابراز می‌دارد. همسر تشوپ به نام حباب و خواهرش شائوشگا و پسرش ساروما sarruma بودند. همۀ آن‌ها، پس از سدۀ چهاردهم پیش از میلاد در میان خدایان امپراتوری هیتیایی به‌صورت خدایان مهم درآمدند.

 

عکس Image result for Teshup %d8%ae%d8%af%d8%a7%db%8c-%d9%87%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%8c-%d8%aa%d8%b4%d9%88%d9%be Tarikhema.org

طرحی از تشوپ

 

منبع:

  • کتاب  اساطیری ایران، اثر ژاله آموزگار،
    انتشارات سمت، چاپ شده در مهر ۱۳۹۵
  • تهیه الکترونیکی: سایت ، اِنی کاظمی
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.