تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

/Ningirsu /_خدای سومری

نام او به معنای«فرمانروای گیرسوGirsu» است که شهری متعلق به ناحیه بوده است. نین گیر سو، یک خدای محلی باستانی بود که در آغاز، در فهرست خدایان فارا ظاهر می‌شود و مورد پرستش همۀ پادشاهان بود. به‌طور نمونه انا توم Ennatum و اوروای نیم گی نا uruinimgina، مرزهای سرزمین آن‌ها، گناهی بر مرزهای نین گیر سو می‌نامیدند و هرگونه تخریب در سرزمین آن‌ها، گناهی بر ضد خدای آن بود. با پیروزی سیاسی اوروای نیم گی نا، این خدا، در سومر معروف تر شد. نین گیر سو، به‌عنوان خدای شهر و نه‌تنها جنگجو است و از فرمانروا می‌خواهد که از مرزهای کشورش دفاع کند، بلکه متصدی حاصلخیزی مزارع محبوب خود بود. اشیای هنری بسیاری مانند گرز، تندیس، ظروف و مانند آن‌ها وقف نین گیر سو می‌شد. چندین ترعه و آبراهه را به نام او نامگذاری کرده بودند. البته جشن‌های بسیاری به افتخار او بر پا می‌کردند و در میان خدایانی که برای نام‌های شخصی انتخاب می‌شدند، نام او مشخص بود. معبد او ِا_ نی نو E-Ninnu  مشهور بود و بازسازی آن در طی دورۀ نو_ سومری به‌وسیلۀ گوده آ به خوبی شرح داده‌شده است. نین گیر سو در خواب بر گوده آ، ظاهر شد که به‌طور وحشت‌انگیزی بزرگ بود و بال و« سری مانند خدا» داشت. بخش پایین بدن او به توفانی منتهی می‌شد و در دو سوی او، شیرانی قرار داشت.

الهه‌های بی‌شماری در پیرامون نین گیر سو در میان خدایان لاگاش دیده می‌شدند. همسرش بابا Baba ، خواهرانش نی سابا و نانشه Nanše و مادرش کاتو مدوک Gatumdug و پدرش آنو بود. علامت او یک عقاب شیر سر، آنزو/ ایمدوگود Anzu/Indugud بود.

شخصیت نین گیر سو شبیه شخصیت نی نورتا بود که جای نین گیر سو را در متون آکدی دورۀ بابلی کهن گرفت. ( مقایسه شود با اسطورۀ آنزو). از آن‌ها در فهرست‌های خدایان غالباً یادشده است ‌

 

مطالب خواندنی:

اورای نیم گی نا

اور /Ur/

نین گیرسو

نین گیرسو

 

منبع:

  • کتاب  اساطیری ایران، اثر ژاله آموزگار،
    انتشارات سمت، چاپ شده در مهر ۱۳۹۵
  • تهیه الکترونیکی: سایت ، اِنی کاظمی

خرید مجموعه کتاب های تاریخی

ممکن است شما دوست داشته باشید

خرید مجموعه کتاب های تاریخی

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
دنبال کردن