تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

هفت حکیم/seven sages/

در اسطوره‌شناسی بین‌النهرینی فرایند تمدن می‌بایستی به‌وسیلۀ خدایان گوناگون اعمال شود (_ و اَشنان و نی ناز و Ninmadu، و مانند آن‌ها). در روایت دیگری وظیفۀ آموختن اقدامات کشاورزی به بشر به نسبت داده می‌شود (اکدی آپکالو Apkallu) در چندین اسطوره، اشاراتی به این حکیمان یافت می‌شود. در اسطورۀ اِرّا، مردوک می‌پرسد «هفت حکیم آپسو، ماهیان پورادو Puraduی پاک کجاست که مانند ااِ فرمانروای خود، دارای حکمت متعالی شده‌اند؟» روایت دوزبانه ای از نینوا با یک مقدمۀ اسطوره‌ای آغاز می‌شود که به هفت حکیم اشاره دارد. از آن‌ها به‌عنوان هفت آپکالو یادشده است که در رود رشد کرده‌اند و عملکرد صحیح سطح آسمان و زمین را زیر نظر دارند.

یکی از آنان، نون پیریگّالدیم Nunpiriggaldim آپکالوی انمرکار بود که ایشتار را از آسمان نزد اِ آنا آورد و دیگری پریگال نونگال prigalnungal از کیش بود که او را خشمگین کرد…به‌طوری‌که او نگذاشت گیاهی سه سال در سرزمین بروید، دیگری از اریدو بود که ااِ را به خشم آورد[…] نام لو Lu تنها دوسوم آپکالو است و اژدهای اوشوم گالّوušumgallu را از اِ-نین کارنونّا E.ninkarnunna، ایشتار در شولگی بیرون راند… (نام‌های سه حکیم دیگر در دست نیست) مخلص کلام که این همۀ حکیمان خدایان را به خشم می‌آوردند بنابراین، به آپسو تبعید می‌شوند. بروسوس Berossus نیز گزارش می‌دهد که قبل از سیل، هیولاهای مانندی برای تعلیم نوع بشر به وسیله ِااَ فرستاده شد. نام‌های این حکیمان در متون مختلف با یکدیگر فرق دارد. بعضی از آن‌ها، نیز نام‌های این حکیمان در متون مختلف با یکدیگر فرق دارد. بعضی از آن‌ها، نیز شامل آداپا می‌شود (که بروسوس او را اوآنس Oanes می نامد).

 

هفت حکیم/seven sages/

مطالب خواندنی:

هفت حکیم

 

منبع:

  • کتاب  اساطیری ایران، اثر ژاله آموزگار،
    انتشارات سمت، چاپ شده در مهر ۱۳۹۵
  • تهیه الکترونیکی: سایت ، اِنی کاظمی

خرید مجموعه کتاب های تاریخی

ممکن است شما دوست داشته باشید

خرید مجموعه کتاب های تاریخی

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
دنبال کردن