تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

نام‌های شخصی /Personal names/

ازآنجاکه «نامیدن» معادل «آفریدن» بود، نام شخص بیش از مفهومی برای تشخیص او به شمار می‌رفت. نام، منشأ شخصیت و سرزندگی او بود. نابود کردن نام شخص به مفهوم نابودی ابدی شخص بو بنارباین، بیشتر نام‌های باستانی به مفهوم فراخواندن نیروهای آسمانی و حاکی از سرسپردگی به یک خدای ویژه به شمار می‌رفت، بدان امید که شخص، تحت حمایت ویژۀ آن خدا یا آن الهه قرار بگیرد. (مثلاً نام‌هایی چون ایشتار محبوب من است یا، اداد وارثی اعظا کرده است؛ حامی من است و مانن آن‌ها…)

اسناد بی‌شمار اداری و قضایی، به‌ویژه از بین‌النهرین، حاوی هزاران نام شخصی است. نام‌های خدایان و الهه‌هایی که در از آن‌ها اسم برده می‌شود، تنها منبع برای بررسی جنبه‌های دینی مردم به شمار می‌روند، و مطالب مهمی دربارۀ حدّ واقعی محبوبیت یک پرستش رسمی را آشکار می‌سازد.

 

مطالب خواندنی:

هوم (هئومه)۱ 

منبع:

  • کتاب  اساطیری ایران، اثر ژاله آموزگار،
    انتشارات سمت، چاپ شده در مهر ۱۳۹۵
  • تهیه الکترونیکی: سایت ، اِنی کاظمی

خرید مجموعه کتاب های تاریخی

ممکن است شما دوست داشته باشید

خرید مجموعه کتاب های تاریخی

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
دنبال کردن