تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

وای (وَیو)۲

تجسمی است ازفضا و همچنین از باد، بادی که در ابر باران‌زا زندگی می‌آورد و در طوفان، مرگ. او یکی از اسرار امیز ترین خدایان هندو ایرانی است.در هند باستان او را برآمده از نَفَس غول جهانی می‌دانند که دنیا از بدن او ساخته‌شده است. در ایران، هم اورمزد و موجودات خوب و پارسا برای او قربانی می‌کنند و هم موجودات اهریمنی؛ ولی دعاهای آفریدگار و موجودات خوب مستجاب می‌شود و خواسته‌های ویرانگرانه برآورده نمی‌گردد.

ایزد جنگجویی سهمناک و فراخ سینه است. درحالی‌که جامۀ نبرد بر تن دارد و مسلح به نیزه‌ای تیز و جنگ‌افزاری زرّین است در تعقیب دشمنان خود خطر می‌کند تا اهریمن را نابود سازد و از آفرینش اورمزد پاسداری کند.همان‌طور که اورمزد در بالا و در روشنی فرمانروایی می‌کند و اهریمن در پایین و در ظلمت، در فضای میان آن دو یعنی در خلأ حکم‌فرمایی دارد. در نوعی مفهوم بی‌طرفی یا دو پهلویی وجود دارد؛ زیرا هم ِ وِه(بِه) هست که در زمرۀ ایزدان قرار می‌گیرد و هم ِ بد که جزء موجودات اهریمنی به شمار می‌آید. بسیاری بر این عقیده‌اند که این دو شخصیت جداگانۀ محصول تفکری متأخر است و در دوران اولیه، شخصیت واحدی بوده است با سیمایی دوگانه؛ نیکوکار و درعین‌حال شوم، با نیرویی هراس‌انگیز و باشخصیتی بی‌رحم که با مرگ پیوستگی دارد و کسی را یاری گریز از او نیست؛

ولی اگر چنانکه شایستۀ اوست خشنودش کنند در یورش‌ها به یاری آدمیان می‌شتابد. همان‌گونه که باد از میان جهان نیک و بد هردو می‌گذرد، این شخصیت نیز می‌تواند هم نیکوکار باشد و پیونددهنده و هم نابودکننده و درهم کوبنده. مشخصات او پیش‌رونده، دلیرترین، نیرومندترین و ستبرترین است. صفت عمدۀ او در پهلوی«دیرنده خدا» یا «دیرنگ خدا» است یعنی کسی که فرمانروایی درازمدت دارد.

 

وای (وَیو)2

طرحی از وای

  1. Vayu

 

منبع:

  • کتاب  اساطیری ایران، اثر ژاله آموزگار،
    انتشارات سمت، چاپ شده در مهر ۱۳۹۵
  • تهیه الکترونیکی: سایت ، اِنی کاظمی

خرید مجموعه کتاب های تاریخی

ممکن است شما دوست داشته باشید

خرید مجموعه کتاب های تاریخی

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
دنبال کردن