هنر آشوری

آشور نام دولتی باستانی است که در شمال بین النهرین قرار داشت. حدود چهار هزار سال پیش این دولت تشکیل شد و مدت هزار و سیصد و پنجاه سال دوام آورد. این امپراتوری بر سرزمینهای فنیقیه، فلسطین ،مصر ،بابل،ایلام و غرب فلات ایران تا خلیج فارس حکمرانی میکرد. تاثیر هنر آشوری بر کشورهای همسایه خود از جمله ایران و هخامنشیان بسیار نمایان است. تصاویر زیر آثاری آشوری هستند که در موزه لندن قرار دارند.

عکس هنرهای باستانی , سرزمینهای فنیقیه %d9%87%d9%86%d8%b1-%d8%a2%d8%b4%d9%88%d8%b1%db%8c-2 Tarikhema.org

مرد آشوری در موزه لوور

عکس هنرهای باستانی , سرزمینهای فنیقیه %d9%87%d9%86%d8%b1-%d8%a2%d8%b4%d9%88%d8%b1%db%8c-2 Tarikhema.org

گو ا دا بانوی لگاش ۲۱۲۰ پ م

عکس هنرهای باستانی , سرزمینهای فنیقیه %d9%87%d9%86%d8%b1-%d8%a2%d8%b4%d9%88%d8%b1%db%8c-2 Tarikhema.org

لوح پیروزی نرام سین -۲۲۵۴ پ م

عکس هنرهای باستانی , سرزمینهای فنیقیه %d9%87%d9%86%d8%b1-%d8%a2%d8%b4%d9%88%d8%b1%db%8c-2 Tarikhema.org

مجسمه مرمری از معبد ایشتر – ۲۴۰۰ پ م

عکس هنرهای باستانی , سرزمینهای فنیقیه %d9%87%d9%86%d8%b1-%d8%a2%d8%b4%d9%88%d8%b1%db%8c-2 Tarikhema.org

مجسمه زن از معبد ایشتر حدود ۲۵۰۰ پ م

عکس هنرهای باستانی , سرزمینهای فنیقیه %d9%87%d9%86%d8%b1-%d8%a2%d8%b4%d9%88%d8%b1%db%8c-2 Tarikhema.org

نوشته ای بر روی لوحی از خاک رس مربوط به کارهای اداری در معبد لگاش حدود ۲۳۷۰ پ م

عکس هنرهای باستانی , سرزمینهای فنیقیه %d9%87%d9%86%d8%b1-%d8%a2%d8%b4%d9%88%d8%b1%db%8c-2 Tarikhema.org

مراسم نذر شاه آشوری اور-نانشه در ۲۵۰۰پ م

عکس هنرهای باستانی , سرزمینهای فنیقیه %d9%87%d9%86%d8%b1-%d8%a2%d8%b4%d9%88%d8%b1%db%8c-2 Tarikhema.org

حیوان افسانه ای از کاخ نمرود – ۸۸۳ پ م

عکس هنرهای باستانی , سرزمینهای فنیقیه %d9%87%d9%86%d8%b1-%d8%a2%d8%b4%d9%88%d8%b1%db%8c-2 Tarikhema.org

مجسمه ابولهول – نینوا سده ۷ پ م

عکس هنرهای باستانی , سرزمینهای فنیقیه %d9%87%d9%86%d8%b1-%d8%a2%d8%b4%d9%88%d8%b1%db%8c-2 Tarikhema.org

چنگ از معبد پو آبی در شهر اور

عکس هنرهای باستانی , سرزمینهای فنیقیه %d9%87%d9%86%d8%b1-%d8%a2%d8%b4%d9%88%d8%b1%db%8c-2 Tarikhema.org

یک چنگ – ۲۶۰۰ پ م

عکس هنرهای باستانی , سرزمینهای فنیقیه %d9%87%d9%86%d8%b1-%d8%a2%d8%b4%d9%88%d8%b1%db%8c-2 Tarikhema.org

مجسمه سر یک چنگ – ۲۶۰۰ پ م

عکس هنرهای باستانی , سرزمینهای فنیقیه %d9%87%d9%86%d8%b1-%d8%a2%d8%b4%d9%88%d8%b1%db%8c-2 Tarikhema.org

شیری به مردی حمله کرده – هنر آشوری

عکس هنرهای باستانی , سرزمینهای فنیقیه %d9%87%d9%86%d8%b1-%d8%a2%d8%b4%d9%88%d8%b1%db%8c-2 Tarikhema.org

مجسمه ابولهول ریش دار با کلاه شاهی

عکس هنرهای باستانی , سرزمینهای فنیقیه %d9%87%d9%86%d8%b1-%d8%a2%d8%b4%d9%88%d8%b1%db%8c-2 Tarikhema.org

آشوریان در حال بازگشت از شکار

عکس هنرهای باستانی , سرزمینهای فنیقیه %d9%87%d9%86%d8%b1-%d8%a2%d8%b4%d9%88%d8%b1%db%8c-2 Tarikhema.org

شاه آشوری در حال شکار شیر

عکس هنرهای باستانی , سرزمینهای فنیقیه %d9%87%d9%86%d8%b1-%d8%a2%d8%b4%d9%88%d8%b1%db%8c-2 Tarikhema.org

عکس هنرهای باستانی , سرزمینهای فنیقیه %d9%87%d9%86%d8%b1-%d8%a2%d8%b4%d9%88%d8%b1%db%8c-2 Tarikhema.org

انانجمن شکارچیان

عکس هنرهای باستانی , سرزمینهای فنیقیه %d9%87%d9%86%d8%b1-%d8%a2%d8%b4%d9%88%d8%b1%db%8c-2 Tarikhema.org

خط میخی آشوری

عکس هنرهای باستانی , سرزمینهای فنیقیه %d9%87%d9%86%d8%b1-%d8%a2%d8%b4%d9%88%d8%b1%db%8c-2 Tarikhema.org

نمایش بدعت با شاه

عضویت
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد درون خطی
دیدن تمامی دیدگاه ها