سنگ نگاره گل گل ملکشاهی آشوربانیپال

کتیبه آشوری گل گل ملکشاهی آشوربانیپال- نزدیکی شهر مهران

کتیبه آشوری گل گل ملکشاهی آشوربانیپال- نزدیکی شهر مهران

 

سنگ نگاره ای از دوران آشوری در منطقه گل گل ملکشاهی مهران قرار دارد. این سنگ نگاره شامل نوشته هایی به خط میخی آشوری و نقش یک سرباز می باشد که کلاه خودی دارد و نقش ماه و ستاره در کنار او دیده میشود .

این سنگ نبشته درون تنگه صخره ای قرار دارد و در سال ۶۴۵پ م پس از آنکه آشوربانیپال بر ایلام پیروز میشود حفاری شده است. این محل بر سر راه باستانی ایلام به آشور قرار داشته است.این نبشته آشوری در سال ۱۹۷۳ توسط آقای واندنبرگ ترجمه شده است.

 

متن کتیبه

 

به آشور و خدایان ( بزرگ ) که به طرفداری شاه محبوب آنها ایستاده و چیره شده ( بر زمینهای  دشمنانش ( …) شاه جهان (…) پسر (…) آشور پدر خدایان مرا نامزد کرد برای پادشاهی در رحم مادرم (…) انلیل مرا برای تسلط بر روی زمین و مردم فرا خواند . سین و شماش با هم شگونهای مساعدی در مورد بنیاد فرمانروایی من فراهم ساختند .

نبو و مردوک مرا بصیرت وسیع و فهم عمیق بخشانیدند . خدایان بزرگ از راه لطف در محفل خود مرا بر روی تخت شاهی پدرم گذاشتند . آنها تسلط بر روی زمین را به من واگذار کردند . شهر (…)

آنها بیرون رفتند (…) روی او ستایش کارهایی که من انجام داده ام . من نوشتم بر روی آن من به جای نهادم این سنگ نوشته را  برای ترغیب شاهان و پسران من در آینده باشد که امیری در میان شاهان پسران من که او را آشور و خدایان بزرگ برای تسلط بر روی زمین و مردم نامزد کند .

این ستون و تحسین خدایان بزرگ را ببیند و باشد که به تدفین آن بپردازد و قربانیها بکند اما آنکه آن مجسمه را از جای آن بردارد آشور و خدایان بزرگ و آن عده که روی این ستون نام برده شدند با نظر خشم به او نگاه کند .باشد که به طرفداری او در یک برخورد سلاحها در میدان جنگ برخیزند و باشد که آنها او را راهنمایی نکنند . (…) با شد که آنها هم حکم شاهی او را براندازند و باشد که آنها نامش و تخمه اش را در زمین ضایع کنند

 

گل گل ملکشاهی

 

گل گل ملکشاهی

 

گل گل ملکشاهی

 

گل گل ملکشاهی

 

گل گل ملکشاهی

منبع iranatlas
عضویت
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد درون خطی
دیدن تمامی دیدگاه ها