ایسین ، شهر باستانی سومر

ایسین /Isin/ (بحریات Bahriyat کنونی) شهر باستانی سومری.

به دنبال تجزیۀ امپراتوری اورسوم، سلسلۀ ایسین، به‌وسیلۀ ایشبی ارّا Ishbi-erra تأسیس شد و بر سومر و اکد تسلط یافت (حدود ۲۰۱۷ـ۱۹۲۴پیش از میلاد). پس از فرمانروایی لی پیت-ایشتار، ایسین به تصرف ریم-سین فرمانروایی لی پیت-ایشتار، ایسین به تصرف ریم-سین فرمانروای لارسا درآمد. از مشخصات دورۀ بعد، مبارزۀ مداوم برای برتری میان دو دولت و برای اهمیت روزافزون طوایف اموری بود. این مرحله براثر روی کارآمدن حموربی به پایان رسید. اگرچه جمعیت جنوب بین‌النهرین و مرکب از تعداد فراوانی اکدی بود، سومری به‌صورت زبان رسمی باقی ماند و اقدامات فرهنگی و دینی سومری‌ها در دورۀ اورسوم ادامه یافت. تعداد زیادی از سرودهای سلطنتی در مدح خدایان گوناگون تصنیف شد.

دومین سلسله‌ایسین (حدود ۱۱۵۸-۱۰۵۰ پیش از میلاد) همچنین معروف به چهارمین سلسلۀ بابل با فرمانروایی طولانی پادشاهان کاسی در بابل خاتمه داد (۱۱۵۸). مهم‌ترین فرمانروای آن‌ها نبوکد نصر اول بود. این دوره، ازلحاظ ادبیات و دین مورد توجه بسیار استت، زیرا آگاهی تاره ای از سنت‌های فرهنگی بابل و به‌ویژه ارتقای مردوک به مقام ارجمند در میان خدایان را به دست می‌دهد.

 

عکس Image result for ancient sumer %d8%a7%db%8c%d8%b3%db%8c%d9%86-%d8%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%85%d8%b1 Tarikhema.org

یک شهر باستانی سومر

 

منبع:

  • کتاب  اساطیری ایران، اثر ژاله آموزگار،
    انتشارات سمت، چاپ شده در مهر ۱۳۹۵
  • تهیه الکترونیکی: سایت ، اِنی کاظمی
عضویت
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد درون خطی
دیدن تمامی دیدگاه ها