روایت یک شاهد،شماره۲۵ ،دی ۱۳۲۴ /وزارت مالیه‌ی آذربایجان تخفیف صدی پنجاه عایدات فلاحتی را به صدی بیست و پنج تغییر داده

از طرف وزارت مالیه‌ی آذربایجان اعلانی منتشر شده است که راجع به مالیات بر درآمد است. تخفیف صدی پنجاه عایدات فلاحتی را به صدی بیست و پنج تغییر داده است. جریمه هم برای اشخاصی که اظهارنامه نداده‌اند، معین شده است. بعضی تشدیدات دیگر را هم حاوی بوده است.

منبع  آیت‌الله میرزا عبدالله مجتهدی، «بحران آذربایجان (سال‌های ۱۳۲۴-۱۳۲۵)»، به کوشش رسول جعفریان، تهران: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، چاپ نخست، صص ۶۸-۷۰.
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.