جواهرات ناصرالدین شاه

شاهان ایران قدیم در داشتن جواهرات مخصوص به خود ید طولایی دارند و یکی از این افراد ناصرالدین شاه قاجار است که قسمتی از جواهرات وی را در زیر مشاهده می کنید.

ناصرالدین شاه,جواهرات ناصرالدین شاه

جقه ناصرالدین شاه قاجار

ناصرالدین شاه,جواهرات ناصرالدین شاه

قبضه گوهرنشان شمشیر ناصرالدین شاه قاجار

ناصرالدین شاه,جواهرات ناصرالدین شاه

تنگ جواهرنشان ناصرالدین شاه قاجار

مطالب خواندنی:

موزه مقدم

خانه سلطان بیگم

ناصرالدین شاه,جواهرات ناصرالدین شاه

کاسه جواهرنشان ناصرالدین شاه قاجار

 

ناصرالدین شاه,جواهرات ناصرالدین شاه

سنجاق سینه متعلق به ناصرالدین شاه قاجار

ناصرالدین شاه,جواهرات ناصرالدین شاه

یک قطعه از جواهرات کلاه ناصرالدین شاه قاجار

ناصرالدین شاه,جواهرات ناصرالدین شاه

کره گوهر نشان متعلق به ناصرالدین شاه قاجار

 

خرید مجموعه کتاب های تاریخی

ممکن است شما دوست داشته باشید

خرید مجموعه کتاب های تاریخی

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
دنبال کردن