جواهرات ناصرالدین شاه

شاهان ایران قدیم در داشتن جواهرات مخصوص به خود ید طولایی دارند و یکی از این افراد است که قسمتی از جواهرات وی را در زیر مشاهده می کنید.

جواهرات ناصرالدین شاه

جقه ناصرالدین شاه قاجار

جواهرات ناصرالدین شاه

قبضه گوهرنشان شمشیر ناصرالدین شاه قاجار

جواهرات ناصرالدین شاه

تنگ جواهرنشان ناصرالدین شاه قاجار

جواهرات ناصرالدین شاه

کاسه جواهرنشان ناصرالدین شاه قاجار

 

جواهرات ناصرالدین شاه

سنجاق سینه متعلق به ناصرالدین شاه قاجار

جواهرات ناصرالدین شاه

یک قطعه از جواهرات کلاه ناصرالدین شاه قاجار

جواهرات ناصرالدین شاه

کره گوهر نشان متعلق به ناصرالدین شاه قاجار

 

مطالب مرتبط

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
دنبال کردن