اولین‌ کارناوال‌های شادی در ایران

بر اساس منابع برگزاری اولین‌ در به سال ۱۳۱۱ و دوران رضاشاه برمی‌گردد. در سال ۱۳۱۱ خورشیدی حداقل دو کارناوال شادی در برگزار شد که از آن‌ها تعداد معدودی به جا مانده است.

بر اساس گزارش “موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران” اولین کارناوال شادی در ایران در سال ۱۳۱۱ پس از فسخ قرارداد “دارسی” توسط رضا برگزار شد.
بر اساس قرارداد “دارسی” مظفرالدین شاه قاجار در سال ۱۹۰۱ به ویلیام ناکس دارسی، بازرگان بریتانیایی امتیاز در ایران را بخشیده بود.

در سال ۱۳۱۱ خورشیدی (۱۹۳۳ میلادی) فسخ قرارداد “دارسی” توسط رضاشاه پهلوی با برپایی کاناوال جشن گرفته شد.
برگزاری کارناوال‌های خیابانی در دوران رضاشاه به صورت مستمر ادامه نیافت. تنها عکس‌هایی از کارناوال‌ای سال ۱۳۱۱ به جا مانده است.

اولین‌ کارناوال‌های شادی در ایران

 

اولین‌ کارناوال‌های شادی در ایران

اولین کارناوال‌ شادی در عصر رضاشاه

اولین‌ کارناوال‌های شادی در ایران

ترافیک در روز برگزاری کارناوال

اولین‌ کارناوال‌های شادی در ایران

 

اولین‌ کارناوال‌های شادی در ایران

اولین‌ کارناوال‌های شادی در ایران

 

اولین‌ کارناوال‌های شادی در ایران

 

اولین‌ کارناوال‌های شادی در ایران

 

اولین‌ کارناوال‌های شادی در ایران

 

اولین‌ کارناوال‌های شادی در ایران

 

اولین‌ کارناوال‌های شادی در ایران

 

اولین‌ کارناوال‌های شادی در ایران

 

کارناوال‌ شادی در ایران

مطالب مرتبط

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
دنبال کردن