اولین‌ کارناوال‌های شادی در ایران

بر اساس منابع تاریخی برگزاری در به سال ۱۳۱۱ و دوران برمی‌گردد. در سال ۱۳۱۱ خورشیدی حداقل دو کارناوال شادی در برگزار شد که از آن‌ها تعداد معدودی عکس به جا مانده است.

بر اساس گزارش “ تاریخ معاصر ایران” اولین کارناوال شادی در ایران در سال ۱۳۱۱ پس از فسخ قرارداد “دارسی” توسط رضا شاه برگزار شد.
بر اساس قرارداد “دارسی” مظفرالدین شاه قاجار در سال ۱۹۰۱ به ویلیام ناکس دارسی، بازرگان امتیاز در ایران را بخشیده بود.

در سال ۱۳۱۱ خورشیدی (۱۹۳۳ میلادی) فسخ قرارداد “دارسی” توسط رضاشاه پهلوی با برپایی کاناوال جشن گرفته شد.
برگزاری کارناوال‌های خیابانی در دوران رضاشاه به صورت مستمر ادامه نیافت. تنها عکس‌هایی از کارناوال‌ای سال ۱۳۱۱ به جا مانده است.

اولین‌ کارناوال‌های شادی در ایران

 

اولین‌ کارناوال‌های شادی در ایران

اولین در رضاشاه

اولین‌ کارناوال‌های شادی در ایران

ترافیک در روز برگزاری کارناوال

اولین‌ کارناوال‌های شادی در ایران

 

اولین‌ کارناوال‌های شادی در ایران

اولین‌ کارناوال‌های شادی در ایران

 

اولین‌ کارناوال‌های شادی در ایران

 

اولین‌ کارناوال‌های شادی در ایران

 

اولین‌ کارناوال‌های شادی در ایران

 

اولین‌ کارناوال‌های شادی در ایران

 

اولین‌ کارناوال‌های شادی در ایران

 

اولین‌ کارناوال‌های شادی در ایران

 

کارناوال‌ شادی در ایران

دیدگاه بگذارید

اولین نفری باشید که دیدگاه میگذارد

دنبال کردن
avatar