اولین‌ کارناوال‌های شادی در ایران

بر اساس منابع تاریخی برگزاری در به سال ۱۳۱۱ و دوران رضاشاه پهلوی برمی‌گردد. در سال ۱۳۱۱ خورشیدی حداقل دو کارناوال شادی در برگزار شد که از آن‌ها تعداد معدودی عکس به جا مانده است.

بر اساس گزارش “ معاصر ایران” اولین کارناوال شادی در ایران در سال ۱۳۱۱ پس از فسخ قرارداد “دارسی” توسط رضا برگزار شد.
بر اساس قرارداد “دارسی” قاجار در سال ۱۹۰۱ به ویلیام ناکس دارسی، بازرگان امتیاز اکتشاف و استخراج نفت در ایران را بخشیده بود.

در سال ۱۳۱۱ خورشیدی (۱۹۳۳ میلادی) فسخ قرارداد “دارسی” توسط رضاشاه پهلوی با برپایی کاناوال جشن گرفته شد.
برگزاری کارناوال‌های خیابانی در دوران رضاشاه به صورت مستمر ادامه نیافت. تنها عکس‌هایی از کارناوال‌ای سال ۱۳۱۱ به جا مانده است.

اولین‌ کارناوال‌های شادی در ایران

 

اولین‌ کارناوال‌های شادی در ایران

اولین در عصر رضاشاه

اولین‌ کارناوال‌های شادی در ایران

ترافیک در روز برگزاری کارناوال

اولین‌ کارناوال‌های شادی در ایران

 

اولین‌ کارناوال‌های شادی در ایران

اولین‌ کارناوال‌های شادی در ایران

 

اولین‌ کارناوال‌های شادی در ایران

 

اولین‌ کارناوال‌های شادی در ایران

 

اولین‌ کارناوال‌های شادی در ایران

 

اولین‌ کارناوال‌های شادی در ایران

 

اولین‌ کارناوال‌های شادی در ایران

 

اولین‌ کارناوال‌های شادی در ایران

 

کارناوال‌ شادی در ایران

مطالب مرتبط

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
دنبال کردن