دین و مذهب یونانیان باستان

آثار به دست آمده از ادوار کهن یونان باستان حکایت از روحیه مذهبى مردم این سامان دارد. پیشینه عقیدتى یونیان ریشه در مذاهب بدوى دارد: ((در دین عمومى یونان آثار و بقایاى آئین توتم وجود داشت و گیاه مقدس در آن دیده مى شد. نوعى درخت بلوط جنبه تقدس داشت و به عنوان هاتف و غیبگو بکار مى رفت . حیوانات مقدس مانند ((گاوز)) ((مینوتور)) یعنى غیبگو، از جانب خدا در ((کریت )) قرار داشت . در افسانه هاى یونان هر یک از حیوانات مقدس غالبا جهت قربانى براى خدایان بکار مى رفت . مانند ((سوسمار)) که قربانى معبد ((آپولون سوروکتون )) بود. مرگ برخى از حیوانات با خدایان همراه بود؛ ((عقاب )) با ((زئوس )) بود و ((جغد)) در کنار ((آتته )) قرار داشت … ((تغییر شکل خدایان به شکل حیوانات غالبا در تاریخ دین به تکرار آمده است )). ((زئوس )) به شکل ((قو)) درامد تا ((لدا)) را که در جهان تخم مى گذارد فریب دهد. قو مربوط به توتمى است که سپس در مقام خدائى شناخته شد و به عنوان پدر براى فرزندان انسان بکار رفت … قربانى حیوان مقدس یکى از مراسم بشمار مى رفت در ((آتن )) قربانى سالیانه ((گاو ملکوتى )) تحت تشریفاتى به نام ((بوفونیا)) انجام مى شد. در آتن دختران جوان لباس پوس ‍ ((خرس )) در بر مى کردند و نام حیوان را بر خود نهاده و به رقص مشغول مى گشتند. اقوام ((اژه )) و ((آکئوس )) از نظر اصول به یک نیروى الهى بدون شخصیت عقیده داشتند که با ((ماناى )) بدوى قابل تطبیق است . این نیرو بطور خصوصى در بعضى از سنگهاى مقدس که گمان داشتند از آسمان افتاده است بر قرار بود…زنان روحانى جهت تازه وارد در دین تشریفاتى انجام مى دادند تا او را از گناه رهائى بخشیده و در دین نیروى ((مانا)) داخل نمایند. مردم یونان به ارواح بسیارى عقیده داشتند که در طبیعت ساکن بودند و مى توانستند به صورت انسان یا حیوان در آیند. ممکن بود روحى که در چشمه قرار داشت به صورت اسب نمایان گردد. ارواح مردگان به شکل مار و پرندگان ، مخصوصا پروانه ظاهر مى شد، در زبان یونانى کلمه ((پروانه )) و ((روح )) یک معنى دارد. ((جان پرستى )) در یونان اثرات عادى و جادوئى داشت : ۱ ((حقیقت )) معادل ((تصویر)) بود.تصویر یک خدا نقش قدرت او را داشت ….
۲ براى خواب دیدن ارزش فراوان در نظر داشتند…
۳ عمل جادوئى ، یعنى زخم زدن به تصویر و مجسمه به نیت دیگرى وجود داشت …
۴ نیروى کلمات ؛ ((زئوس )) براى انجام دادن سخن مى گفت : در نتیجه همین گفتن ، هر کارى مى خواست انجام مى گردید.
۵ نیروى نفرین و لعنت در ((آرگوس )) رواج بسزا داشت .
۶ قدرت سوگند؛ ((هومر)) مى نویسد: ((کسى که سوگند خود را نقض ‍ نماید مغزش مایع گشته در زمین جارى مى گردد))…

عضویت
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد درون خطی
دیدن تمامی دیدگاه ها