خدایان مقدس آیین هندو

هندوستان از گذشته های دور سرزمین عجایب جهان بوده است و در چند دهه ی اخیر بسیار مورد توجه جهان غرب قرار گرفته است به طوریكه امروزه تمام اطلاعات مربوط به تمدن و ادیان و افسانه های هند در سایتهای اینترنتی بسیاری قرار گرفته و كتابهای مذهبی و تاریخی آن به زبانهای گوناگونی ترجمه شده است.در چنین شرایطی باعث تاسف است كه ما ایرانیان با وجود داشتن تمدنی مشترك با هندوستان, اطلاعات اندكی از این سرزمین در اختیار داریم. هندوستان با بیش از ۱ میلیارد جمعیت, دموكراسی ترین كشور جهان سوم است و مردمی خونگرم و مهربان دارد.۹۹% از جمعیت هند را هندوان( پیروان هندوییسم) تشكیل می دهند.از آنجا كه آیین هندو غالبترین مذهب هندوستان است و آشنایی ما با این آیین چندان زیاد نیست, در این مقاله به بررسی مختصری از مقدسات هندو و قوانین آن می پردازیم.
هند: سرزمین رودها
در حیات هندو, رودخانه ها نقش بسیار مهمی بازی می كنند.زیرا رودها برای هندوان مقدس هستند اما این تقدس و پرستش به معنی كفر ابتدایی و یا شرك آنان نیست, بلكه ریشه در فرهنگ و تمدن كهن تری دارد كه پیرو احترام به طبیعت است, همانگونه كه در نزد زرتشتیان باستان بوده است.
رودخانه های مقدس برای هندوان:
۱- گنگ: مقدس ترین رود هند است .الهه گانگا این رود را نگهبانی می كند.گنگ از هیمالیا سرچشمه می گیرد و از شهرهایی مثل بنارس, هردوار , الله آباد, وراندابن و…می گذرد. بر طبق افسانه ها گنگ از پای ویشنوVishnu( خدای نگهدارنده زندگی در زمین) جاری شده و پس از گذشتن از گیسوان شیوا Shiva(خدای فنا و نابودی) به زمین می رسد. هندوان معتقدند كه غسل در گنگ, گناهان كبیره را می شوید و اصولاً غسل در رودهای مقدس به هنگام كسوف و خسوف واجب است.آنها همچنین خاكستر و استخوانهای نیم سوخته ی مردگان خود را با مراسمی خاص در آب گنگ می ریزند.
۲- سند: دومین رود مقدس هندوان است و نام هندوستان نیز از همین رودخانه گرفته شده است. نام قدیم سند, سندو , بوده است و ایرانیان باستان آن را ,هندو, نام نهادند و در اثر گذر زمان هندو به نامی برای این سرزمین تبدیل شد و هندوستان یعنی “سرزمین رودها”. شاید جالب باشد بدانید كه نام لاتین هند, یعنی ایندیا Indiaنیز از همین رود سند برداشته شده است.یونانیان باستان در زبان خود سند را ایندوسIndus می نامیدند و ایندیا با كمی تغییر از ایندوس برداشته شده است.البته لازم به ذكر است كه نام قدیم هند در زبان سانسكریت ” بهارات” (Bharat)می باشد. رود سند نیز از هیمالیا سرچشمه می گیرد و به دریای عرب می ریزد.
۳- برهماپوترا(Brahmaputra): از كوههای هیمالیا واقع در تبت سرچشمه می گیرد و رودخانه ای طوفانی است.
۴- جمنا (yamuna): از پنج آب (پنجاب) به سمت جنوب جاری می شود و دهلی را مشروب می كند و شكوه تاج محل در آگره را در آبهای خود منعكس می كند.جمنا با افسانه های مربوط به كریشنه وابسته است.
۵- سرسوتی(Saraswati): رودخانه ای مقدس كه در دوران باستان , در كنار آن قربانی های ودایی انجام می دادند و عالمان ودایی در حوزه این رود زندگی می كردند. سرسوتی نام الهه علم و دانش است.
سایر رودهای مقدس هندوستان در جنوب هستند و شامل رودهای گوداوری, كاوری , نرمدا و تاپی می باشند.
گیاهان مقدس :
درختان و گیاهان نیز به عنوان یكی از مظاهر طبیعت , مورد احترام هندوان هستند به طوریكه آنها پیش از قطع یك درخت او را ستایش كرده و عذر خواهی می كنند كه این نوع احترام به طبیعت با فرهنگ سرخپوستان بسیار مشابهت دارد. مقدس ترین گیاه هند , انجیر مقدس(Pippala) است كه نماینده ویشنو است.این درخت حتی مورد احترام بوداییان نیز هست زیرا معتقدند كه بودا زمانیكه زیر سایه این درخت نشسته بود, به حقیقت دست یافت. از دیگر درختان مقدس می توان از درخت پنبه ابریشم نما, درخن تمالا , درخت ویلوا و درخت شمی نام برد.
گل ها نیز بسیار مورد توجه و علاقه هندوان هستند.آنها تقریبا در اكثر مراسم خود از گل به اشكال مختلف استفاده می كنند. گل سرخ چینی برای شیوا, گل سفید برای ویشنو , گل نیلوفر برای لكشمی(Laxmi) (الهه ثروت و خوشبختی) , گل زرد برای سرسوتی, گل انبه به خدای كام وگل نیلوفر سرخ برای خورشید , نمونه هایی از تقدیم گل به خدایان هستند.
كوههای مقدس:
مقدس ترین كوه هندوستان هیمالیا است.( هیمالیا در لغت از دو جزء تشكیل شده است.یكی هیما-به معنی برف و سرما و دیگری لیا- به معنی خانه و انبار و هیمالیا در كل به معنی “خانه برف” است)هیمالیا از این جهت مقدس است كه در گذشته محل زندگی خدایان بوده است. در مقابل كوههای بلند هیمالیا در جنوب, چند رشته كوه و تپه نیز در جنوب هند وجود دارند كه ویندهیا (Vindhia)نامیده می شوند.ویندهیا در زبان هندی به معنی كوه جنوبی می باشد و افسانه های زیادی در مورد این كوه وجود دارد.
نوشته های مقدس:
مهمترین و معتبرترین نوشته های مقدس هندوان كه بین تمام فرق هندو مورد قبول است, عبارت است از: -كتب ودا (Veda) – براهمن (Brahmana) – آرنیك (Aranyaka) -اوپانیشاد(Upanishad) – پوران(Purana) – راماینه (Ramayana) -مهابهارت( هند بزرگ) (Mahabharat) -آگم ها (Agamas) -پنج راتره (pancara tras) -تنتره(Tantras)
این نوشته ها در یك زمان فراهم نیامده و متعلق به ازمنه متوالی است

خدایان(شخصیت های مقدس):

شاید با شنیدن نام خدایان, این تصور پیش آید كه هندوان بت پرست هستند و از وجود خدای یكتا بی خبرند.اگرچه هندوان در ظاهر بت می پرستند اما حقیقت این است كه دانایان,حكیمان و هندوان با سواد, خدای یكتا را می پرستند و معتقدند كه ذات مطلق الهی یگانه است ولی قشر فقیر و كم سواد هندوستان تا حدود زیادی به همان مظهر مادی توجه دارند و آن را می پرستند اما این نیز به معنی كفر آنان نیست.هندوان معتقدند كه این خدایان, مظاهر گوناگون همان خدای یكتا هستند در این باره در ریگ ودا(یكی از چهار ودای موجود)آمده است :
” بر هر ثابت و جنبنده و نیز بر هر آنچه را ه می رود وبر هر آنچه می پرد و بر تمام این آفرینش رنگارنگ,تنها یك خدا فرمانروایی می كند.”

در واقع باید گفت كه حقیقت یكی بیشتر نیست اما به نامها و شیوه های گوناگون توصیف می شود.
آفریدگار در این آیین , برهما (Brahma)نامیده می شود كه مظهر آفرینش است.سایر خدایان مهم هندو عبارتند از:
ویشنوVishnu(خدای مظهر بقا و زندگی روی زمین)
شیوا Shiva(خدای فنا و نابودكننده و وحشت آور اما نام او در سنسكریت به معنی مهربان نیز هست.)
سرسوتیSaraswati(الهه ی علم و دانش و همسر برهما.سرسوتی دختر شیوا از همسرش پاروتی است)
-لكشمی Laxmi(الهه ی ثروت و خوشبختی و همسر ویشنو. و خواهر سرسوتی)
شكتیShakti( الهه قهر و نابودی و همسر شیوا)
گانشا Gnesha( خدای علم و دانایی كه سری همچون سر فیل دارد و پسر شیوا است.)
كالیKali (الهه مرگ)


رام چندر Ram chandar(رام ماه مانند كه یكی از مظاهر ویشنو روی زمین است.)

كریشنهKrishna(هشتمین مظهر ویشنو است.)
اندرا Indra(خدای باستانی اقوام آریایی كه خدای رعد و برق است)
اگنی Agni(خدای آتش و تجسم آتش مقدس است.ِاگنی از دیر باز توسط آریاییان باستان پرستش می شده است و هنوز هم آثار تقدس آتش میان هندیان و زرتشتیان وجود دارد.اگرچه زرتشتیان آتش پرست نیستند اما تقدس آتش متعلق به فرهنگ پیش از زرتشت است و تا كنون نیز باقی مانده است.)
گرودهGaruda(رئیس پرندگان كه نیمی از بدنش انسان و نیم دیگر پرنده است و مركب ویشنو است.)
خورشید Suryaو ماهSoma وبسیاری خدایان دیگر
شهرهای مقدس:
شهرهای مقدس و زیارتگاههای هندو عبارتنداز:
۱-اجودهیا یا آیودیا(Ayodhya): این شهر در شمال هند واقع است و بنابر داستانهای هندو،این شهر پایتخت سلاطین سلسله ماه و از آن جمله رام چندر بوده است.
۲-اوانتی(Avanti): از شهرهای قدیمی هند است و امروزه اوجین(Ujjayina) نامیده می شود.گویند كریشنه در این شهر بزرگ شده است.
۳-گایا(Gaya):شهر گایا واقع در ایالت بیهار در شمال هند است.
۴- كاشی(Kashi): مقدس ترین شهر هندوان است.نام قدیم آن “بنارس” است و پس ازآن كاشی و بعد هم وارانسی نامیده شده است.شهر بنارس در ساحل شمالی رود گنگ احداث شده است.
۵-كانچی(Kanchi): این شهر در نزدیكی چنای یا مدرس قرار دارد.
۶- متهورا(Mathura):نام یك شهر قدیمی است كه اكنون شهر جدیدی روی آن ساخته شده است.بنابر روایات هندو این شهر زادگاه كریشنه است.شهر متهورا در كنار رودخانه مقدس جمنا در شهر آگره واقع شده است و هر سال هنگام عید هولی زایران كثیری به این شهر می روند.
۷-دواركا(Dvaraka):این شهر در ساحل رود كاتهیاور است و گویند كه پایتخت كریشته بوده است.
۸-هردوار: این شهر در مجاورت رود گنگ است.و در آن كشتن حیوانات و حشرات ممنوع است و حتی خوردن تخم مرغ هم ممنوع است
۹-پوشكر(Pushkar): نام این شهر به معنی نیلوفرآبی است و در ایالت راجستان قرار دارد.
روزهای مقدس(اعیاد):
در آیین هندو روزهای مقدس بسیار زیاد است و به مناسبت هر روز جشن مخصوصی بر پا می شود.این جشن ها به منظور نزدیكی به معبود از طریق ستایش و شادی و امید است و سبب پاك شدن گناهان می شود.چند عید مهم عبارت اند از:
دیوالیDiwali: جشن سال نو در شمال و غرب هند
ویشوVishu:جشن سال نو در ایالت كرالا در جنوب
عید هولیHoli: جشن رنگ كه مردم پودرهای رنگی و آبهای رنگی به یكدیگر می پاشند.
دورگا پوجاDurgapuja: جشن پیروزی رام بر دیو پلید راونا كه شرح آ، در راماینه آمده است.
جانمشتامیJanmashtami: جشن تولد كریشنه

گانش چاتورتهیGanesh chatuthi: جشن ستایش گانشا
ماها شیوراتریMahaShivratri: جشن ستایش شیوا
هر یك از این جشن ها دارای چندین افسانه و داستان هستند كه هر كدام در نوع خود شنیدنی است.
سرزمین یوگا:
بسیاری از ما كلمه یوگا را به عنوان شناسهای از هندوستان شنیده ایم و كتابهای بسیاری در این زمینه به فارسی موجود است.
یوگا(جوگ) Yogaبه معنی انضباط فكری است و در مفاهیم متعددی استفاده می شود مثل تمركز فكر،مكاشفه،اتحاد روح با ماده،استغراق،اتصال و هر عملی كه موجب انضباط فكری شود.كلمه یوگ از فعل یوج(Yuj) مشتق شده است و به معنی بستن و مهار كردن حیوان سركش است (وشاید از این نظر با كلمه یوغ در فارسی مشابهت داشته باشد اگرچه یوغ در حال حاضر در فارسی فعل نیست.)پس یوگا یعنی اینكه انسان نفس سركش خود را مهار كند تا بتواند در نهایت به روح كیهانی و اعلی متصل شود.یوگا بر خلاف تصور،از آیین بودا برنخاسته بلكه متعلق به آیین هندو است و شامل تمرینها و مراحل بسیاری می باشد كه برخی از آنها در یوگا سوتره آمده است.
مذهب هندو:
آیین هندو،قدیمی ترین و كهن ترین مذهب زنده جهان است و اكنون بالغ بر ۹۰۰ میلیون هندو از آن پیروی می كنند.مذهب هندو،مكتبی ماورای طبیعی است و اجازه نمی دهد كه پیروانش فقط به دنیا یا آخرت دلخوش كنند.زیرا مذهب هندو هدف بزرگتری را دنبال می كند و آن دست یابی به حقیقت زندگی است.منظور اصلی آیین هندو آن است كه هر هندوی واقعی بتواند به حقیقت مطلق كه برهمن نام دارد ،متصل شود.این حقیقت عبارت است از روحی ابدی كه برتر و بالاتر از هرگونه علت و معلول و زمان و مكان است.
در مذهب هندو تمام كارها و اعمال مثل كارهای هنری،علمی،سنتی،سیاسی و اجتماعی،وسیله ای هستند برای رسیدن به رستگاری و به همین دلیل یك هندوی كامل،كارهای خود را با نیتی پاك و والا به درست ترین شكل ممكن انجام می دهد.
رقص نیز جزئی از آیین هندو است و جایگاه بسیار بالایی در فرهنگ آن دارد.زیرا رقص كاری مقدس است كه از خدایان به انسان رسیده است.شیوا معتقد بوده است كه تمامی كائنات همواره در حال رقص جاودانه ای هستند و او این رقص را ایجاد كرد و خودش به انجام آن می پرداخت.رقص هندی كه بسیاری ازحركات یوگا را در خود دارد،فقط برای سرگرمی یا تفریح نیست بلكه یك رقصنده با ایمان هنگام انجام این حركات به حالت خلسه رفته و به آرامش دست می یابد.این رقص موجب نشاط و شادی روح وروان نیز می شود.
رقصها نیز انواع متنوع و مختلفی دارند.
مذهب هندو دستوراتی خاص در مورد غذای هندوان دارد.هندوان معتقدند كه افراط در غذا سبب تنبلی جسم و انحطاط فكر می شود.اغلب هندوان در تمام طول عمر خود، لب به گوشت قرمز نمی زنند وعده ای نیز فقط گوشت مرغ و جوجه یا ماهی مصرف می كنند.
غذای هندوان غالباً شیر گاو و گاومیش و فراورده های شیر است اما شیر گاو زلئو و شتر را نمی خورند.برنج، جو،گندم،لوبیا،خردل،نارگیل،دانه های نباتی، انواع میوه و آجیل از غذاهای عمده هندوان است.همچنین مصرف سیر،پیاز،تربچه و قارچ برای هندوان و مخصوصا براهمن ها ممنوع است.اگرچه این قوانین، كمی عجیب به نظر می رسد، اما نرم خویی و آرامش و قناعت مردم این سرزمین، ناشی از همین تغذیه است.اهمیت ندادن به خوراك و توجه به روح و روان ، مهمترین دلیل پرورش عارفان و ریشیانRishi بزرگ در هند است.
از دیگر معتقدات هندوییسم، تناسخ است. اعتقاد به تناسخ روح به این دلیل است كه هندوان می گویند، انسان در طول یك عمر كوتاه، نمی تواند به رستگاری و شعور الهی دست یابد و برای همین هر كسی سلسله ای از چند زندگانی دارد و در هر زندگی بر حسب كارهای زندگی قبلی به قالبی در می آید،گاهی در غالب انسان و خدایان و گاهی در قالب حیوان و گیاه و آنقدر به این تناسخ ادامه می دهد تا به حقیقت مطلق الهی پی برده و رستگار شود.
مذهب هندو،هم مذهبی ساده و ابتدایی است و هم مذهبی پیچیده و فلسفی است.بر همین اساس هر فردی از هر طبقه جامعه می تواند به آن بگرود و از آن استفاده كند.به همین دلیل نیز در جامعه هندو،هم عارفانی هستند كه به مقصد عالی رسیده اند و هم عامیانی هستند كه هنوز قدمی در راه مذهب برنداشته اند.
اخلاق اساسی هندوییسم، بر پایه طهارت،ضبط نفس،آزادی، راستی و بی آزاری است.بسیاری تصور می كنند كه هندوییسم یعنی ریاضت،اما چنین نیست.هندوییسم از زهد و ریاضت طرفداری نمی كند و اصرار هم ندارد كه پیروانش امیال نفسانی را به كلی سركوب كنند.این تفكر مورد تایید پیروان مذاهب جینJain و بودا Buddhaاست اما هندوییسم برعكس، پیروانش را به ازدواج و تشكیل خانواده ترغیب می كند و یكی از مراحل برهمنی نیز ازدواج می باشد.
در هر صورت هندوییسم مذهبی است كه اگر عمیقاً به آن نگاه كنیم، دستورات خوب و اخلاقی در خود دارد و معتقد به افراط و تفریط در هیچ كاری نیست بلكه میانه روی را توصیه می كند.با این حال هر فرد هندو آزاد است كه بر حسب توان و خواست خویش، از این مذهب بهره برداری كند.
و سرانجام آنكه، هندوییسم می گوید،بشر ناآگاه است و نمی داند كه ذات مطلق چگونه روح خود را در آفریدگان دمیده است.آغاز و پایان جهان، ماورای زمان است و زمان همانند پلی است میان ازل و ابد و چون انسان مادی ،اسیر در حصار زمان و مكان است، نمی تواند از ازل و ابد آگاهی داشته باشد.
جمله ای زیبا در بهگودگیتا (Bhagavad gita)هست كه می گوید:

“آغاز هستی مخفی و وسط آن آشكار و پایانش ناپیدا است.”

منابع :
شیرین اشتری : donnashirin@yahoo.com
منابع: هند در یك نگاه نوشته جناب دكتر سید محمدرضا جلالی نائینی
مشرق زمین گاهواره تمدن نوشته ویل دورانت فصل چهاردهم
سایت:  www.hindunet.org

ممکن است شما دوست داشته باشید
عضویت
اطلاع از
guest

31 نظرات
پرامتیازترین
جدیدترین قدیمی‌ترین
بازخورد درون خطی
دیدن تمامی دیدگاه ها
محمد

دوست خوبم جای تقدیر دارد که در این رابطه تلاش میکنین و برای خواننده واقعا جای استفاده دارد.ممنون

علی

با تشكر از شما دوست عزیز

زینب

خسته نباشید. در مورد زمین که نماد چه بوده است هم بنویسید .موفق باشید.

مهرانه

یکی از دوستام هندو هست خیلی دوست داره با عقاید ما آشنا بشه لطفا کمکم کنید

فریده

اطلاعات عالی بود.من دوست داشتم مبنای علمی برخی از اعتقاداتشون هم بدونم.چون یوگا هم یکی از باورهای هندوئیسم است.از زحماتتون متشکرم
آرزوی پیشرفت روزافزون

نازی

من عاشق یک پسر هندیم خانوادم نمیدونن خانواده اون هم مخالفن……..
ما موندیم تنها دل خوشیمون داشتن همه اگه اونم از ما نگیرن البته………اون میخواد دینشو عوض کنه ولی چه فایده……..

آلما

سلام منم همینطور عاشق پسر هندوم از خانواده من مامانم میدونه اونم خواهرو برادرش من نمیدونم چی کار کنم

جمشید

تمامش بی معنی بود….آخر ابن هندو ها چند خدا دارند ؟

دوست دار هند

واقعا که برات متاسفم تو چطور به خودت جرات میدی چنین چیزی رو بگی
چون تو اینجایی واست بی‌معنیه اگه تو هند بودی و یکی اینو میگفت چه واکنش داشتی؟
ما که خبر نداریم خدا کیه فقط چیزی که به نا تو کشور تحمیل کردن رو قبول داریم شاید اصلا خدایی که اونا میپرستن راسته تو از کجا میدونی؟

masome beg mohsmadi

خوب بود

تلخک=یوسف

دنیا مال مایه- بدونید که همه ی رویاهام شدنیس………

ستار

برای هر قومی الله ج پیغمبری فرستاد شکی نیست که برای هندوها هم فرستاده باشند اما مردم نادان بعد رحلت شان پیغمبر یا اولادشان را میپرستیدن.

دوست دار هند

بسه بابا فک میکنه عالمه مردم چقد فک میکنن دانان که این جور چیزا رو می‌نويسن واقعا که متاسفم برات

amin

هندو ها خدای توحیدی ندارن

بلوچ
امتیاز :
     

هندیا خرن گاون اقا من به هندیا توهین کردم مردی بیا سرویس کن دهنمو درضمن با بلوچ هیچ کس نمیتونه در بیوفته هندیا تو فیلم تفنگ و سلاح دارن ولی بلوچ تو واقعیت گرفتی

بلوچ
امتیاز :
     

شما ایرانبه فکر خودتون باشید هند پیشکش منم ایرانیم ولی نه فارس بلوچ گرفتید

نریمان

با تشکر فراوان در صورت داشتن اطلاعاتی در مورد قهرمانان اسطوره ای هند از جمله پهلوانان باستانی و جنگجویان هندی ،مطالب را میل send فرمائید

erfan

very good excellent

ازتیاک

خوب بود دستتان درد نکند

پاپک

سرزمین هزار مذهب
بقول شاعر
شما ادما خیلی پستین
خر نباشین گاوو نمیپرستین

دوست دار هند

دهنتو ببند مسخره فک میکنی خیلی دانایی هیچ کدوم از ما خدا رو ندیدم فقط به اون خدایی که تو کشور بهمون تحمیل کردم اعتقاد داریم و به شما هم دین بقیه ربطی نداره

بلوچ

دوست دار هند نباش بدبختا شما چه میدونید توی قیامت چوب توی کو……میکنن مردی بیا جلوی من بگو دوست دار هند بمیر تو با هندت فیلم هندی نگا میکنید مرده ها زنده میشن فک میکنید واقعیه جنبه فیلم ندارید نگا نکنید تو هندو گاو سوار شه والااااا

سمیرا

دوست خوبم ممنون از اطلاعات کامل و بی نقصت

مریم

آخه کجای آیینشون شبیه ماست ؟؟!!
یه مشت خل و کم عقلند که خدایان دارند
نباید از این کلمه استفاده میکردن تا بیشتر بشه درکشون کرد
خدایان یعنی چی ؟؟ بت پرستی به یادمون میاد

پاپک

درود
من وتو نباید به کسی توهین کنیم اگر کسی با تکیه بر خرد میخواست خدایش را انتخاب کند که دیگر نیازی به پیامبران نبود درک پایین سبب پرستش گاو و ………….. میشود هند مردمان بزرگی دارد در طول دوران هندی ها به جایی لشکر نکشیدند و زندگی خودشان را ادامه میدادند که نشان از انسانیت انها است تنها نقطه تاریک انها رابطه با خداست که خرافه باعث ان شده است

دوست دار هند

هند بهترین کشوره همون طور که تو به یه چیزی اعتقاد داری اونا هم دارن تو به دین خودت برس واسه بقیه هم نظر نده

بلوچ

خر خرد هندیارو …….. کنه بمیرید شماعا مستید اخه کدوم خدا سنگه یا چوبه اونا گاو میپرستن مستید

دوست دار هند

کم حرف بزن به تو هیچ ربطی نداره من عاشق هندم و هر کی در مورد هند دری وری بگه دهنشو سرویس میکنم

ارمیتا

دوست عزیز ما که به این کشور بی احترامی نکردیم و فرهنگ شون هم زیر سوال نبردم ولی اون ادمی کم عقله که به وجود خدا شک کنه به نظر تو چه کسی این جهان افرید؟؟ قطعا خداوند هست نکنه میخواهی بگی خدایان هندی. این جهان. افریده ببین من برای نظر شما احترام قائلم و بی حرمتی به نظر شما نمیکنم من نمیگم دین هندی ها اشتباه هست یا فقط دین اسلام درسته من خودمم از دوستداران کشور هند هستم و برای تمام اداب رسوم هندی ها ارزش قائل هستم. و به هیچ وجه بی احترامی. به هیچ دینی یا… مطالعه بیشتر »

بلوچ

واکی👌🏻