تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

پیدایش دین و مذهب در جوامع بشرى

چگونگی پيدايش دين و مذهب در جوامع بشرى

پیدایش دین و مذهب در جوامع بشرى

 

 

( و جدید و قرآن ) و آثار به دست آمده از ، همه حکایت از دیندارى انسان مى کنند. انسان نشان مى دهد که بشر از پگاه آفرینش لحظه اى بى دین و بى عقیده نبوده است ؛ اشکال پرستش در کلیه ادوار تاریخ همین را ثابت مى کند. بنابراین اگر ما تاریخ تکامل انسان را به دو دوره یا مرحله کلى تقسیم کنیم ، در مى یابیم که : در دوره تکامل عضوى که مرحله بدوى حیات انسانى است . بشر معقتد، متدین و صاحب عقیده بوده است . درخشش ‍ از مرحله اى است که تکامل مغزى یا عقلى انسان آغاز مى شود. و همین مرحله ، آن دوره اى است که گزارشهاى مذهبى سخن از حضور پیامبران دارند.
با نگاهى به ، مى توان دریافت که قدمت انسان در زمین بسیار طولانى است . این واقعیت را مى توان از پرسش و پاسخ فرشتگان و خداوند دریافت . نیز همین را مى رساند. آنجا که امام على بن ابیطالب (ع ) در پاسخ به این سوال که : آیا قبل از پدرمان آدم ، آدم دیگرى هم در زمین زیسته است ، فرمود:
اگر انسان از اکنون تا قیامت هم به شمارش آدم هاى قبل از پدرمان آدم بپردازد، نخواهد توانست تعداد آدم هاى قبل از آدم را احصا کند. و این ، قدمت حضور انسان در زمین را مى رساند و در نتیجه ، پیشینه پرستش و عقاید انسان را بیان مى کند. و از همین رو است که :
(( )) مى گوید: ((دین پیچیده ترین عنصر فرهنگ ابتدائى انسان است …
و پیداست که همه مردم اولیه گونه اى اعتقاد دینى داشته اند و انسان اولیه مانند بازماندگانش به نیروى راز آلودگى که نگاه دارنده زمین ، آسمان و سراسر زندگى او است ، عمیقا احساس وابستگى مى کرد. انسانهاى ابتدائى عموما به نیروهاى فرا طبیعى باور داشته و بسیارى از عادتهاى فرهنگى آنان از اینگونه گرایشهاى ماوراء طبیعى سرچمشه گرفته است . انسان نخستین با موجودات اطراف خود چنین نجوا مى کرد:
من ده ساله بودم ، به زمین ، آسمان ، رودخانه ها و جانوران اطرافم نگاه مى کردم و نمىتوانستم بفهمم که اینها را کدام نیروى بزرگ تر ساخته است . به قدرى نگران فهماین موضوع بودم که از درختها و بوته ها سوال مى کردم . پندارى گلها به من خیره شدهبودند. مى خواستم از آنها بپرسم : شما را چه کسى آفریده ؟ به سنگهاى خزه پوشنگاه مى کردم که بعضى به شکل انسان بودند. اما اینها نمى توانستند جواب مرا بدهند.پس از چندى خواب دیدم . یکى از همین سنگهاى کوچک به خوابم آمد و گفت : آفریدگارهمه چیز واکان تانگاه خداى یکتا است ))

خرید مجموعه کتاب های تاریخی

ممکن است شما دوست داشته باشید

خرید مجموعه کتاب های تاریخی

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
دنبال کردن