استبداد دینى بدترین نوع نظامهاى استبدادى

با موضوع استبداد دينى بدترين نوع نظامهاى استبدادى اشنا شوید

 

 

مطالب خواندنی:

در عین حال باید دانست و آگاه بود که این عامل اساسى ((تمدنها)) و ((نهضتها)) و مایه قوت قلبها اگر به وسیله صاحبان قدرت سیاسى به بازى گرفته شود و در خدمت زرو زور و تزویر قرار گیرد، مایه جهل و عامل اختناق و استبداد مذهبى مى شود، و مى دانیم که استبداد دینى بدترین نوع نظامهاى استبدادى است و بیاد داشته باشیم که قرون وسطى یعنى هزار سال تاریکى و نکبت و نفرت و انحطاط غرب ، محصول حاکمیت حکومت مذهبى کلیسا است ، زیرا: ((حکومت مذهبى رژیمى است که در آن به جاى رجال سیاسى ، رجال مذهبى مقامات سیاسى و دولتى را اشغال مى کنند… آثار طبیعى چنین حکومتى یکى استبداد است ، زیرا رجال مذهبى خود را جانشین خدا و مجرى اوامر در زمین مى دانند، و در چنین صورتى مردم حق اظهار نظر و انتقاد و مخالفت با آنها را ندارند. یک زعیم روحانى خود را به خودى خود زعیم مى داند، به اعتبار اینکه روحانى است و عالم دین ، نه به اعتبار راءى و نظر و تصویب جمهور مردم . بنابراین یک حاکم غیر مسئول است و این مادر استبداد و دیکتاتورى فردى است و چون خود را سایه و نماینده خدا مى داند، برجان و مال و ناموس همه مسلط است . و در هیچ گونه ستم و تجاوزى تردید به خود راه نمى دهد و بلکه رضاى خدا را در آن مى پندارد؛ گذشته از آن براى مخالف و براى پیروان مذاهب دیگر حتى حق حیات نیز قابل نیست . آنها را مغضوب خدا، گمراه ، نجس و دشمن راه دین و حق مى شمارد و هر گونه ظلمى را نسبت به آنان عدل خدائى تلقى مى کند. خلاصه حکومت مذهبى همان است که در قرون وسطى کشیشان داشتند و ویکتور هوگو آن را به دقت ترسیم کرده است .))

خرید مجموعه کتاب های تاریخی

ممکن است شما دوست داشته باشید

خرید مجموعه کتاب های تاریخی

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
دنبال کردن