آموزه هاى پاک بوم.

یكى از شاخه هاى كهن دیانه بودایى هندى گویا بر نظاره بر تجسّم  ِ تمثال بودا تأكید داشته است. در مهایانه آغازین، این نظاره با تجسّم بودا امیتابه شهره شد. منابع هندى این مكتب را در سه متن مى توان یافت، یعنى در دو سوره سوكاوتى ویوهه پیدا شد، كه در ژاپن به كمال رسید ]108:215 ـ 76; 25: 273 ـ 80[. پرستش امیتابه به مثابه جزیى از كل مهایانه به دوران باستان باز مى گردد. بسیارى از آموزگاران چینى در رواج دیانه بر امیتابه و خواندن  ِ نام او نقش داشتند. اما تا این اواخر حقیقتاً چینگ تو به شكل یك مكتب مجزا و مستقل در نیامده بود. دراصل كانونى براى آثار دائوـ چو، مكتب پاك بوم در ژاپن، به كامیابى عظیمى رسید، و سرانجام به مكتبى بزرگ و بى همتا بدل شد ]23: 338 ـ 50; 92[.

ممکن است شما دوست داشته باشید
عضویت
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد درون خطی
دیدن تمامی دیدگاه ها