میزان جذب آب در سنگ های ساختمانی

میزان جذب آب در سنگ ها به مقدار آبی گفته می شود که یک سنگ بر حسب درصد وزن خشک خود جذب می کند. میزان جذب آب در سنگ ها با توجه به عوامل زیادی از جمله جنس آنها، تراکم، وجود درزه و شکاف و … متفاوت است.

به طور کلی، سنگ های آذرین مانند گرانیت، بازالت و دیوریت میزان جذب آب بسیار کمی دارند و معمولاً کمتر از ۰.۵ درصد وزن خشک سنگ است. این امر به دلیل ساختار فشرده این سنگ ها است که باعث می شود فضای خالی کمی برای جذب آب وجود داشته باشد.

سنگ های رسوبی مانند مرمر، تراورتن و آهک میزان جذب آب بیشتری دارند و معمولاً بین ۰.۵ تا ۱۰ درصد وزن خشک سنگ است. این امر به دلیل ساختار متخلخل این سنگ ها است که باعث می شود آب به راحتی در آنها نفوذ کند.

سنگ های دگرگونی مانند سنگ چینی و مرمریت نیز میزان جذب آب متوسطی دارند و معمولاً بین ۰.۵ تا ۵ درصد وزن خشک سنگ است.

میزان جذب آب سنگ ها بر روی خواص فیزیکی و شیمیایی آنها تأثیر می گذارد. به عنوان مثال، سنگ هایی با جذب آب بالا در برابر یخ زدگی و ذوب آسیب پذیرتر هستند. همچنین، سنگ هایی با جذب آب بالا در برابر آلودگی و لکه دار شدن حساس تر هستند.

میزان جذب آب سنگ گرانیت

سنگ گرانیت یکی از پرکاربردترین سنگ های ساختمانی است که به دلیل استحکام، دوام و زیبایی مورد توجه قرار می گیرد. میزان جذب آب سنگ گرانیت بسیار کم است و معمولاً کمتر از ۰.۵ درصد وزن خشک سنگ است. این امر باعث می شود تا سنگ گرانیت در برابر یخ زدگی و ذوب، آلودگی و لکه دار شدن مقاوم باشد.

میزان جذب آب سنگ های گرانیت ایرانی

در ایران، سنگ گرانیت در بسیاری از مناطق کشور یافت می شود. برخی از انواع سنگ گرانیت ایرانی و میزان جذب آب آنها عبارتند از:

میزان جذب آب در سنگ گرانیت الموت

گرانیت مشکی الموت

سنگ گرانیت الموت یک سنگ آذرین است که در نزدیکی شهر الموت در استان قزوین یافت می شود. این سنگ دارای زمینه مشکی با رگه های سفید و خاکستری است و از استحکام و دوام بالایی برخوردار است.

میزان جذب آب سنگ گرانیت الموت بسیار کم است و بین ۰.۱ تا ۰.۲ درصد است. این امر باعث می شود تا این سنگ در برابر یخ زدگی و ذوب، آلودگی و لکه دار شدن مقاوم باشد.

سنگ گرانیت الموت به دلیل زیبایی و دوام بالا، برای کاربردهای مختلفی مانند نمای ساختمان، کفپوش، پله و … مورد استفاده قرار می گیرد.

میزان جذب آب در سنگ گرانیت خرمدره

گرانیت خرمدره

سنگ گرانیت خرمدره یکی از سنگ های آذرین است که در نزدیکی شهر خرمدره در استان زنجان یافت می شود. این سنگ دارای زمینه شکلاتی با رگه های سفید و سیاه است و از استحکام و دوام بالایی برخوردار است.

میزان جذب آب سنگ گرانیت خرمدره بسیار کم است و بین ۰.۱ تا ۰.۲ درصد است. این امر باعث می شود تا این سنگ در برابر یخ زدگی و ذوب، آلودگی و لکه دار شدن مقاوم باشد.

سنگ گرانیت خرمدره به دلیل زیبایی و دوام بالا، برای کاربردهای مختلفی مانند نمای ساختمان، کفپوش، پله و … مورد استفاده قرار می گیرد.

میزان جذب آب در سنگ گرانیت سفید نطنز

سنگ گرانیت نطنز یکی از سنگ های آذرین است که در نزدیکی شهر نطنز در استان اصفهان یافت می شود. این سنگ دارای زمینه سفید با رگه های سیاه است و از استحکام و دوام بالایی برخوردار است.

میزان جذب آب سنگ گرانیت نطنز بسیار کم است و بین ۰.۱ تا ۰.۲ درصد است. این امر باعث می شود تا این سنگ در برابر یخ زدگی و ذوب، آلودگی و لکه دار شدن مقاوم باشد.

سنگ گرانیت نطنز به دلیل زیبایی و دوام بالا، برای کاربردهای مختلفی مانند نمای ساختمان، کفپوش، پله و … مورد استفاده قرار می گیرد.

میزان جذب آب در سنگ گرانیت نهبندان

گرانیت نهبندان

سنگ گرانیت نهبندان یکی از سنگ های آذرین است که در نزدیکی شهر نهبندان در استان خراسان جنوبی یافت می شود. این سنگ دارای زمینه سفید، کرم یا نارنجی با رگه های سیاه است و از استحکام و دوام بالایی برخوردار است.

میزان جذب آب سنگ گرانیت نهبندان بسیار کم است و بین ۰.۱ تا ۰.۲ درصد است. این امر باعث می شود تا این سنگ در برابر یخ زدگی و ذوب، آلودگی و لکه دار شدن مقاوم باشد.

سنگ گرانیت نهبندان به دلیل زیبایی و دوام بالا، برای کاربردهای مختلفی مانند نمای ساختمان، کفپوش، پله و … مورد استفاده قرار می گیرد.

میزان جذب آب در سنگ گرانیت مروارید مشهد

سنگ گرانیت مروارید مشهد یکی از سنگ های آذرین است که در نزدیکی شهر مشهد در استان خراسان رضوی یافت می شود. این سنگ دارای زمینه سفید با رگه های سیاه است و از استحکام و دوام بالایی برخوردار است.

میزان جذب آب سنگ گرانیت مروارید مشهد بین ۰.۲ تا ۰.۳ درصد است. این امر باعث می شود تا این سنگ در برابر یخ زدگی و ذوب، آلودگی و لکه دار شدن مقاوم باشد. سنگ گرانیت مروارید مشهد به دلیل زیبایی و دوام بالا، برای کاربردهای مختلفی مانند نمای ساختمان، کفپوش، پله و … مورد استفاده قرار می گیرد.

میزان جذب آب در سنگ گرانیت مشکی نطنز

سنگ گرانیت مشکی نطنز یکی از سنگ های آذرین است که در نزدیکی شهر نطنز در استان اصفهان یافت می شود. این سنگ دارای زمینه مشکی با رگه های سفید و خاکستری است و از استحکام و دوام بالایی برخوردار است. میزان جذب آب سنگ گرانیت مشکی نطنز بسیار کم است و بین ۰.۱ تا ۰.۲ درصد است.

این امر باعث می شود تا این سنگ در برابر یخ زدگی و ذوب، آلودگی و لکه دار شدن مقاوم باشد.

میزان جذب آب در سنگ گرانیت مشکی چایان

میزان جذب آب در سنگ گرانیت مشکی چایان بسیار کم است و بین ۰.۱ تا ۰.۲ درصد است. این امر باعث می شود تا این سنگ در برابر یخ زدگی و ذوب، آلودگی و لکه دار شدن مقاوم باشد.

میزان جذب آب سنگ نشان دهنده مقدار آبی است که سنگ در صورت قرار گرفتن در معرض آب می تواند جذب کند. هرچه میزان جذب آب سنگ کمتر باشد، سنگ در برابر رطوبت و آب مقاوم تر خواهد بود.

میزان جذب آب سنگ گرانیت مشکی چایان بسیار کم است و به همین دلیل این سنگ برای استفاده در فضاهای بیرونی مانند نمای ساختمان، کفپوش محوطه و پله مناسب است. همچنین این سنگ به دلیل مقاومت در برابر رطوبت، برای استفاده در آشپزخانه و سرویس بهداشتی نیز مناسب است.

در آزمایش میزان جذب آب سنگ، یک قطعه سنگ به مدت ۲۴ ساعت در آب قرار می گیرد. سپس وزن سنگ خشک و وزن سنگ مرطوب اندازه گیری می شود. اختلاف این دو وزن نشان دهنده میزان آب جذب شده توسط سنگ است.

میزان جذب آب در سنگ گرانیت مشکی تویسرکان

میزان جذب آب در سنگ گرانیت مشکی تویسرکان بین ۰.۰۷ تا ۰.۱۳ درصد است. این میزان جذب آب بسیار کم است و نشان دهنده استحکام و دوام بالای این سنگ است.

میزان جذب آب سنگ نشان دهنده مقدار آبی است که سنگ در صورت قرار گرفتن در معرض آب می تواند جذب کند. هرچه میزان جذب آب سنگ کمتر باشد، سنگ در برابر رطوبت و آب مقاوم تر خواهد بود.

سنگ گرانیت مشکی تویسرکان به دلیل میزان جذب آب کم، برای استفاده در فضاهای بیرونی مانند نمای ساختمان، کفپوش محوطه و پله مناسب است. همچنین این سنگ به دلیل مقاومت در برابر رطوبت، برای استفاده در آشپزخانه و سرویس بهداشتی نیز مناسب است.

در آزمایش میزان جذب آب سنگ، یک قطعه سنگ به مدت ۲۴ ساعت در آب قرار می گیرد. سپس وزن سنگ خشک و وزن سنگ مرطوب اندازه گیری می شود. اختلاف این دو وزن نشان دهنده میزان آب جذب شده توسط سنگ است.

میزان جذب آب سنگ گرانیت مشکی تویسرکان در مقایسه با سایر سنگ های گرانیت، بسیار کم است. این امر باعث شده تا این سنگ یکی از بهترین سنگ های گرانیت برای استفاده در فضاهای بیرونی باشد.

در مجموع، می توان گفت که سنگ گرانیت به دلیل میزان جذب آب کم خود، یکی از گزینه های مناسب برای استفاده در ساختمان سازی است. این سنگ در برابر یخ زدگی و ذوب، آلودگی و لکه دار شدن مقاوم است و می تواند برای کاربردهای مختلفی مانند نمای ساختمان، کفپوش، پله و … مورد استفاده قرار گیرد.

میزان جذب آب در سنگ تراورتن

سنگ تراورتن نوعی سنگ رسوبی است که از رسوب کربنات کلسیم در چشمه های آب گرم تشکیل می شود. این سنگ دارای ساختاری متخلخل است و به همین دلیل میزان جذب آب بالایی دارد. میزان جذب آب سنگ تراورتن معمولاً بین ۵ تا ۱۵ درصد است.

میزان جذب آب بالا در سنگ تراورتن باعث می شود تا این سنگ در برابر یخ زدگی و ذوب مقاوم نباشد. همچنین این سنگ در برابر آلودگی و لکه دار شدن نیز حساس است.

سنگ تراورتن به دلیل رنگ ها و طرح های متنوعی که دارد، برای ایجاد فضایی گرم و دلنشین در ساختمان مناسب است.

میزان جذب آب در سنگ های تراورتن موجود در بازار ایران به شرح زیر است

حاجی آبادکرم روشن تا کرم بژ۶ تا ۱۰ درصد
آتشکوهسفید بدون حاله تا کرم بسیار روشن۵ تا ۸ درصد
عباس آبادسفید یکدست، گل پنبه ای، دنده گاوی، موج ریز، موج پیچ، بوک موچ، موج کبریتی، موج پهن۵ تا ۱۰ درصد
دره بخاریسفید روشن، کرم روشن، کرم تیره۵ تا ۱۰ درصد
تکابکرم روشن، کرم تیره، شکلاتی، قرمز، مشکی۵ تا ۱۵ درصد
لوشانسفید روشن، کرم روشن، کرم تیره۵ تا ۱۰ درصد
کرم یزدکرم روشن، کرم تیره، شکلاتی۵ تا ۱۰ درصد
شکلاتی یزدشکلاتی تیره۸ تا ۱۲ درصد
قرمز آذرشهرقرمز روشن، قرمز تیره۱۰ تا ۱۵ درصد
رامشهکرم روشن، کرم تیره۵ تا ۱۰ درصد

همان طور که مشاهده می کنید، میزان جذب آب سنگ های تراورتن ایرانی در بازه ۵ تا ۱۵ درصد قرار دارد. این میزان جذب آب بالا باعث می شود تا سنگ تراورتن در برابر یخ زدگی و ذوب، آلودگی و لکه دار شدن حساس باشد.

برای کاهش میزان جذب آب سنگ تراورتن، می توان از روش های مختلفی مانند آب بندی استفاده کرد. آب بندی سنگ تراورتن باعث می شود تا منافذ سنگ بسته شود و میزان جذب آب آن کاهش یابد.

میزان جذب آب در سنگ های مرمریت

میزان جذب آب در سنگ های مرمریت نیز به عوامل مختلفی بستگی دارد. به طور کلی، میزان جذب آب در سنگ های مرمریت کمتر از سنگ های تراورتن است. این امر به دلیل وجود کانی های کوارتز و سایر کانی های سخت در سنگ های مرمریت است.

میزان جذب آب در سنگ مرمریت معمولاً بین ۰.۵ تا ۲ درصد است. این میزان جذب آب کمتر از سنگ های تراورتن است اما هنوز هم از میزان جذب آب سنگ های گرانیت بیشتر است.

نتیجه گیری

میزان جذب آب سنگ به عوامل مختلفی مانند نوع سنگ، میزان همگنی سنگ، وجود درزه و شکاف و .. بستگی دارد. به طور کلی، میزان جذب آب در سنگ های دگرگون کمتر از سنگ های رسوبی است. این امر به دلیل ساختار فشرده تر سنگ های دگرگون است.

میزان جذب آب در سنگ های مرمریت نیز به عوامل مختلفی بستگی دارد. به طور کلی، میزان جذب آب در سنگ های مرمریت کمتر از سنگ های تراورتن است. این امر به دلیل وجود کانی های کوارتز و سایر کانی های سخت در سنگ های مرمریت است.

میزان جذب آب سنگ ها یک عامل مهم در تعیین کاربرد آنها است. به طور کلی، سنگ هایی با میزان جذب آب بالا برای استفاده در فضاهای بیرونی مناسب نیستند. این سنگ ها در برابر یخ زدگی و ذوب، آلودگی و لکه دار شدن حساس هستند. سنگ هایی با میزان جذب آب کم برای استفاده در فضاهای بیرونی و داخلی مناسب هستند. این سنگ ها در برابر عوامل محیطی مختلف مقاوم هستند.

در نتیجه، هنگام انتخاب سنگ برای کاربردهای مختلف، باید به میزان جذب آب سنگ نیز توجه کرد. سنگ هایی با میزان جذب آب کم، گزینه های بهتری برای استفاده در فضاهای بیرونی و داخلی هستند

منبع  درنیکااستون

عضویت
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد درون خطی
دیدن تمامی دیدگاه ها