مطالبه مهریه از سوی زنان و چالشی برای آقایان

مهریه یکی از شروط مهم عقد نکاح در حقوق ایران است. مهریه به معنای هدیه‌ای است که مرد در هنگام عقد نکاح به همسر خود می‌دهد. مهریه می‌تواند به صورت نقدی، غیرنقدی، عینی یا دینی باشد.

مطالبه مهریه از سوی زنان یکی از حقوق قانونی آنها است. زنان می‌توانند در هر زمانی پس از وقوع عقد نکاح، مهریه خود را از مرد مطالبه کنند.

مطالبه مهریه از سوی زنان می‌تواند چالشی برای آقایان باشد. این چالش‌ها می‌تواند از جنبه‌های مالی، حقوقی و اجتماعی باشد.

 طلاق زوجین

چالش‌های مالی مطالبه مهریه

از جنبه مالی، مهریه می‌تواند شامل مبالغ بسیار زیادی باشد که پرداخت آن برای عموم مردان دشوار خواهد بود . در این صورت، مرد ممکن است با مشکلات مالی مواجه شود. و البته میزان مهریه در ایران معمولاً بسیار زیاد است. در برخی موارد، میزان مهریه به میلیاردها تومان می‌رسد. این امر می‌تواند برای مردانی که از نظر مالی وضعیت مناسبی ندارند، چالش‌برانگیز باشد.

به عنوان مثال، طبق آمار مرکز آمار ایران، میانگین مهریه در ایران در سال ۱۴۰۰ شمسی حدود ۱۴۶ سکه بهار آزادی بوده است. این مبلغ برای بسیاری از مردان، مبلغ بسیار بالایی است.

بر اساس آمارهای رسمی مبلغ ریالی ، میانگین مهریه در ایران در سال ۱۴۰۱ حدود ۸۰۰ میلیون تومان است. این میزان برای بسیاری از آقایان ، مبلغ زیاد و گزافی محسوب میشود. همچنین در برخی موارد، مهریه‌ها آنقدر سنگین هستند که مطلقا پرداخت آنها برای مردان غیرممکن است. این امر می‌تواند منجر به مشکلات مالی جدی برای مردان شود.

چالش‌های حقوقی مطالبه مهریه

از جنبه حقوقی، مطالبه مهریه می‌تواند منجر به طرح دعاوی متعدد در دادگاه شود. این امر می‌تواند زمان و هزینه زیادی را برای مرد به همراه داشته باشد. برای مثال، طبق آمار قوه قضاییه ایران، در سال ۱۴۰۰، بیش از ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار پرونده مطالبه مهریه در دادگاه‌های ایران ثبت شده است.این درحالی است که عموما چنین پرونده هایی به نتایج مطلوب و مورد نظر زنان نمیرسد و از عمده دلایل آن این است که مردان یا مالی برای توقیف ندارند و یا اگر هم مالی داشته اند یا قبل از محکومیت و اجرای مهریه آنرا منتقل نموده اند و یا اینکه مال کفایت برای تهاتر و تسویه تمامی مهریه را دارا نمیباشد .

در صورت عدم پرداخت مهریه، زن می‌تواند پس از صدور اجراییه در اجرای ثبت و عدم وصول مال از زوج علیه مرد دادخواست مطالبه مهریه مطرح کند . در این صورت، مرد ممکن است محکوم به پرداخت مهریه به همراه خسارات تاخیر تادیه شود. این امر می‌تواند مشکلات مالی بیشتری را برای مرد به همراه داشته باشد.طرح دعوی مهریه در دادگاه می‌تواند ماه‌ها یا حتی سال‌ها طول بکشد. در طول این مدت، مرد باید هزینه‌های زیادی از جمله هزینه دادرسی ، هزینه کارشناسی و هزینه های بیشمار دیگری را نیز پرداخت کند.

در برخی موارد، و با عدم پذیرش اعسار از پرداخت یکجای مهریه توسط مرد ، دادگاه ممکن است حکم به پرداخت مهریه به صورت نقدی دهد. که این امر می‌تواند فشار مالی زیادی را بر مرد وارد سازد.

 مهریه سنگین

چالش‌های اجتماعی مطالبه مهریه

از جنبه اجتماعی، مطالبه مهریه می‌تواند منجر به ایجاد مشکلاتی در روابط خانوادگی شود. حتی بعضا مشاهده میشود اینکه بین بانوان چطور سریع مهریه بگیریم یک مدل رقابتی با دست آویز اینکه فرد فقط خواهان حقوق مالی خود میباشد ایجاد نموده است ، لکن قضیه مطالبه مهریه به همین جا ختم نمیشود در برخی موارد، مطالبه مهریه می‌تواند منجر به جدایی عاطفی زوجین شود. به عنوان مثال، طبق آمار مرکز آمار ایران، در سال ۱۴۰۰، حدود ۱۶ درصد از طلاق‌های ثبت شده در ایران، به دلیل اختلاف بر سر مهریه بوده است. مطالبه مهریه می‌تواند باعث ایجاد کدورت و کینه بین زوجین شود. این امر می‌تواند بر روابط خانوادگی آنها تأثیر منفی بگذارد.

در برخی موارد، مطالبه مهریه می‌تواند منجر به سوءاستفاده زنان شود. چرا که برخی زنان از مطالبه مهریه برای فشار آوردن به مردان و رسیدن به مقاصد و خواسته های خود استفاده می‌کنند.

برای کاهش چالش‌های مطالبه مهریه از سوی زنان، لازم است که مردان حتی قبل از عقد ازدواج نسبت به آن آگاهی داشته باشند. مردان باید از میزان مهریه خود اطلاع دقیق و نه تخمینی داشته باشند و حتی برای پرداخت آن برنامه‌ریزی کنند. همچنین، مردان باید از حقوق خود در زمینه مهریه آگاه باشند تا در صورت بروز اختلاف، بتوانند از آنها دفاع کنند.

در ادامه به بررسی برخی از چالش‌های مطالبه مهریه از سوی زنان و راه‌های کاهش آنها می‌پردازیم.

یکی از چالش‌های اصلی مطالبه مهریه، میزان بالای آن است. همانطور که گفته شد، میانگین مهریه در ایران در سال ۱۴۰۰، حدود ۱۴۶ سکه طلا بهار آزادی بوده است. این مبلغ برای بسیاری از مردان، مبلغ بسیار بالایی است برای کاهش این چالش، مردان می‌توانند قبل از نکاح با توافق زوجه از میزان مهریه خود بکاهند. این کار می‌تواند از مشکلات مالی احتمالی در آینده جلوگیری کند.

همچنین، مردان می‌توانند از مهریه غیرنقدی یا مهریه دینی البته بسته به توان پرداختی خود استفاده کنند. مهریه غیرنقدی می‌تواند شامل مواردی مانند ملک، خودرو، طلا و غیره باشد. مهریه دینی نیز مهریه‌ای است که با توافق زوجه و جلب رضایت وی مرد به صورت کتبی متعهد می‌شود که در آینده مشخص آن را پرداخت کند.همچنین استفاده از واژه عند الااستطاع به جای واژه عند المطالبه نیز مثمر ثمر خواهد بود .

جدایی زوجین

یکی دیگر از چالش‌های مطالبه مهریه، طرح دعوی در دادگاه است. همانطور که گفته شد، مطالبه مهریه می‌تواند منجر به طرح دعوی در دادگاه شود. این امر می‌تواند زمان و هزینه زیادی را برای مرد به همراه داشته باشد.و البته این به غیر از مواردی است که زن از طریق اجرای ثبت مطالبه مهریه مینماید چرا که اولین اقدام در مطالبه مهریه صدور اجراییه از طریق دفتر عقد و ازدواج و سپس در صورت عدم دریافت و یا شناسایی هرگونه مالی از زوج مراجعه به دادگاه خانواده است ، که البته همه این موارد زمان بر و هزینه بر خواهد بود.

در اینجا چند نکته برای کاهش چالش‌های مطالبه مهریه از سوی زنان برای مردان آورده شده است:

  • میزان مهریه خود را مشخص کنید. مهریه می‌تواند به صورت نقدی، غیرنقدی، عینی یا دینی باشد. مردان باید قبل از عقد نکاح، میزان مهریه خود را به نحو دقیق مشخص کنند. و از به کار بردن عباراتی مبهم خودداری کنند ، این امر می‌تواند از اختلافات احتمالی در آینده جلوگیری کند.

  • برای پرداخت مهریه برنامه‌ریزی کنید. مردان باید برای پرداخت مهریه خود برنامه‌ریزی کنند. این امر می‌تواند از مشکلات مالی احتمالی در آینده جلوگیری کند.

  • از حقوق خود در زمینه مهریه آگاه باشید. مردان باید از حقوق خود در زمینه مهریه همچون ارائه دادخواست اعساراز پرداخت یکجای مهریه در صورت مطلبه مهریه از سوی زوجه آگاه باشند تا در صورت بروز اختلاف، بتوانند از آنها دفاع کنند.

با رعایت این نکات، مردان می‌توانند تا حد زیادی چالش‌های مطالبه مهریه از سوی زنان را کاهش دهند.

 برگرفته از سایت وکیل اصفهان isfahanattorney.ir

عضویت
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد درون خطی
دیدن تمامی دیدگاه ها