ساخت سوله صنعتی در ایران

سوله های صنعتی به خانه‌هایی گفته می‌شود که مستقیماً برای تولید یا پشتیبانی از تولید استفاده می‌شوند، از جمله کارگاه‌های اصلی، ساختمان‌های کمکی و تأسیسات جانبی. کلیه کارخانه ها در صنعت، حمل و نقل، بازرگانی، ساخت و ساز، تحقیقات علمی، مدارس و سایر واحدها باید شامل شوند. سوله های صنعتی  اسکلت فلزی علاوه بر کارگاه هایی که برای تولید مورد استفاده قرار می گیرند شامل ساختمان های جانبی آنها نیز می شود.

ساخت سوله صنعتی بر اساس فرم های سازه ای به سازه های فولادی ، سازه های فولادی بتنی و بنایی مسلح تقسیم می شوند .
ما در مورد خطرات پنهان ساختمان های صنعتی سازه های فولادی بحث می کنیم و مطالب مربوط به بازرسی و ارزیابی ساختمان های صنعتی سازه های فولادی را به اشتراک می گذاریم. از همه استقبال می شود که توجه کنند و بحث کنند.

ساخت سوله صنعتی

سوله صنعتی اسکلت فلزی چیست

سوله های صنعتی سازه های فولادی عمدتاً به اجزای باربر اصلی ساخته شده از فولاد اطلاق می شود که شامل ستون های فولادی، تیرهای فولادی، پی سازه های فولادی، خرپاهای سقف فولادی، سقف های فولادی، دیوارها و غیره می شود. دیوارهای آجری نیز می توانند دیوار را محصور کنند.

این سیستم دارای مزایای جامعی چون سبک وزن، نصب آسان، مدت زمان ساخت کوتاه، عملکرد لرزه ای خوب و آلودگی محیطی کمتر است. در مقایسه با سازه های بتن آرمه، دارای مزایای “بلند، بزرگ، سبک” (سبک، استحکام بالا، دهانه بزرگ) است. ) مزایای منحصر به فرد توسعه در سه جنبه به یکی از اشکال اصلی ساخت کارخانه تبدیل شده است.

طراحی سوله صنعتی

سوله های صنعتی سازه‌های فولادی عمدتاً شامل قطعات تعبیه‌شده در فونداسیون، ستون‌های فولادی، تیرها، دیوارها و سقف‌ها هستند.

قطعات تعبیه شده در فونداسیون عموماً در زیر زمین مدفون می شوند. هدف اصلی آنها ثابت کردن تیرهای فولادی است که می تواند ساختار اصلی کارخانه سازه فولادی را تثبیت کند.

ستون های فولادی و تیرهای فولادی از اجزای اصلی باربر ساختمان کارخانه هستند. آنها عمدتا بار طولی کل سازه فولادی را تحمل می کنند. نقش آنها این است که ساختمان کارخانه سازه فولادی را از دنیای بیرون و ابزار محرک کارگاه بگیرند و اطمینان حاصل کنند که جهت طولی قاب ساختمان کارخانه سازه فولادی بدون تغییر باقی می ماند و فشار طولی را تحمل می کند.

دیوارها و سقف ها عمدتاً بار جانبی خارج از ساختمان صنعتی را تحمل می کنند. از یک طرف، ساختاری طولی با ستون‌ها و تیرهای فولادی برای ایجاد کشش افقی تشکیل می‌دهد. از سوی دیگر، ساختارهای مسطح مستقل را به یک شبکه فضایی کلی متصل می کند و سختی، یکپارچگی و پایداری طولی لازم را برای ساختمان کارخانه فراهم می کند. ساختار سقف ساختمان صنعتی نقش حیاتی در استحکام کل سیستم دارد.

سقف فولادی عمدتاً بار طولی خارج از ساختمان را تحمل می کند. علاوه بر محافظت از باد و باران، وظیفه اصلی آن حفظ و انتقال بارهای افقی برای اطمینان از موقعیت مکانی کلی سازه است.

تجزیه و تحلیل خطرات ایمنی در ساختمان های صنعتی سازه های فولادی:

به دلایل تاریخی (عدم طراحی رسمی، بدون ساخت و ساز رسمی، بدون نظارت رسمی) یا مشکلات جدید مانند بی نظمی در استفاده، نگهداری و نوسازی بعدی، برخی از ساختمان های صنعتی سازه های فولادی دارای خطرات ایمنی سازه ای قابل توجهی هستند. خطرات ایمنی اولیه عبارتند از ناپایداری سازه، استحکام اجزاء و پایداری پی.

ساخت سوله

ناپایداری ساختاری

پایداری سازه های فولادی را می توان به دو حالت استحکام کلی سازه و پایداری اجزا تقسیم کرد.

پایداری کلی سازه عمدتاً توسط سیستم پشتیبانی سازه در جهت طولی تضمین می شود، مانند مهاربندی بین ستونی ستون های فولادی، تکیه گاه های افقی و تکیه گاه های عمودی وترهای بالایی و پایینی خرپاهای سقف فولادی و غیره. سیستم می تواند بار افقی طولی سازه (بار باد، بار زلزله، بار جرثقیل کارخانه، و غیره) را به طور قابل اعتماد منتقل کند، به صورت جانبی، به سختی خود سیستم (قاب یا قفسه) متکی است تا اطمینان حاصل شود که خود سیستم می تواند به طور قابل اعتمادی عمل کند. بار افقی سازه را منتقل می کند.

سفتی اجزای آن عمدتاً پایداری قطعه را تضمین می کند. لازم است اطمینان حاصل شود که المنت و ویژگی های آن (میله ها یا صفحات) تحت بار (عمدتا زمانی که قطعه تحت بار قرار می گیرد) کمانش و استحکام خود را از دست نمی دهد. روی قطعات فشرده یا خم شده).

همه اجزا بلافاصله پس از کمانش ظرفیت باربری خود را از دست نمی دهند، بنابراین بازرسی ها و بازرسی های به موقع و منظم می تواند برخی از شرایط ناپایداری در حال توسعه را شناسایی کرده و از تلفات قابل توجه جلوگیری کند.

مسائل مربوط به قدرت جزء

مسئله مقاومت به این موضوع اشاره دارد که آیا حداکثر تنش ناشی از بار یک سازه یا یک جزء از مقاومت نهایی مصالح ساختمانی در حالت تعادل پایدار بیشتر است یا خیر. مقدار قدرت نهایی به ویژگی های ماده بستگی دارد. حداکثر نیروی آن را می توان برای مواد شکننده مانند بتن گرفت و نقطه تسلیم آن اغلب برای فولاد در نظر گرفته می شود. اگر توان قطعات کم باشد، ظرفیت باربری سازه ناکافی خواهد بود و به طور قابل توجهی بر عملکرد طبیعی سازه و مقاومت در برابر زلزله تأثیر می گذارد.

پایه پایدار

مشکل پایداری فونداسیون این است که آیا فونداسیون می تواند الزامات مقاومت و تغییر شکل را برآورده کند؟ اگر تکمیل نشود، احتمال نشست کلی و نشست ناهموار وجود دارد و روبنا واژگونی و تغییر شکل پلاستیکی بیش از حد را نشان می‌دهد که آن را برای ادامه باربری و غیره نامناسب می‌سازد و در نتیجه بر عملکرد استفاده منظم سازه و مقاومت در برابر زلزله تأثیر می‌گذارد.

محتوای بازرسی و ارزیابی سوله های صنعتی سازه فولادی:

چه شرایطی نیاز به بازرسی و ارزیابی سوله های صنعتی سازه های فولادی دارد؟

 • سوله سازه فولادی کاربری، شرایط استفاده و الزامات خود را تغییر خواهد داد.
 • برنامه ریزی شده است که توسعه، طبقات اضافی، بین لایه ها، تعمیرات در مقیاس بزرگ یا سایر تغییرات ساختاری در ساختمان سازه فولادی انجام شود.
 • قرار است جابجایی کلی ساختمان سازه فولادی انجام شود.
 • سوله سازه فولادی دارای تخریب عملکرد سازه یا تغییر شکل آشکار است.
 • بلایای طبیعی، سوانح و غیره صدمات قابل توجهی به ساختمان های سازه های فلزی وارد می کند.
 • ایجاد تردیدهای موجه در مورد مقاومت سازه های فولادی.
 • با توجه به الزامات حفاظتی، درک وضعیت کار بناهای تاریخی برجسته و قابلیت اطمینان آنها در طول دوره مورد استفاده ضروری است.
 • سوله سازه فولادی از عمر مفید طراحی شده خود فراتر رفته است و برنامه ریزی شده است که عمر مفید ساختمان افزایش یابد.
 • قرار است مقاوم سازی لرزه ای ساختمان های اسکلت فلزی انجام شود.
 • انجام بازرسی و ارزیابی منظم سازه های فولادی در ساختمان های عمومی اساسی و بزرگ با رعایت مقررات.
 • موقعیت های دیگری که قابلیت اطمینان سازه باید درک شود.

مطالب خاص بازرسی و ارزیابی سوله های صنعتی سازه های فولادی.

۱. بررسی طراحی

با توجه به نقشه های ارائه شده توسط مشتری، سیستم ساختاری اولیه و طرح سازه ساختمان را بررسی کنید. معایب کیفیت ظاهری اجزای اصلی ساختاری را بررسی کنید. طرح ساختاری در محل و توزیع اجزا را بررسی کنید.

۲. بازرسی وضعیت سازه

بازرسی در محل شامل بازرسی نقص ظاهری سازه، بازرسی سختی فولاد، بازرسی اتصال قطعات، بازرسی ضخامت پوشش نسوز، بازرسی ضخامت پوشش ضد خوردگی، انحراف ابعاد اجزای سازه، بازرسی تغییر شکل اجزای سازه و بررسی وضعیت پی می باشد.

۳. تجزیه و تحلیل شناسایی

بر اساس داده های بررسی در محل و استانداردها و مشخصات مربوطه جاری، ظرفیت حمل اجزای ساختمان شناسایی و تجزیه و تحلیل می شود، سطح ایمنی هر جزء ارزیابی می شود و سطح ایمنی سازه از طریق جامع ارزیابی می شود. تحلیل و بررسی.

۴. تأیید بار

بر اساس داده‌های بررسی در محل و استانداردها و مشخصات مربوطه فعلی، اقدامات سازه لرزه‌ای ساختمان تأیید شد و ظرفیت باربری آن برای ارزیابی جامع ظرفیت کاربری بعدی آن محاسبه شد.

۵. تجزیه و تحلیل نتیجه گیری

با پیروی از استانداردها و مشخصات ملی مربوطه، تحلیل ارزیابی ایمنی و مقاومت لرزه ای سازه اولیه نیم طبقه بر اساس نتایج بررسی در محل انجام شد، نتایج ارزیابی صادر شد و نظرات و پیشنهادات درمانی مربوطه ارائه شد.

نتیجه

ایمنی تولید اولویت اصلی است و جایی برای سستی یا شانس وجود ندارد. ایمنی ساختمان های صنعتی اساس تولید ایمن است. پیشگیری علمی و پیشگیرانه از بلایا برای توسعه ایمن شرکت ها بسیار مهم است. همچنین موضوعی است که باعث توسعه پایدار اقتصادهای منطقه می شود. معنای مناسبی دارد

عضویت
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد درون خطی
دیدن تمامی دیدگاه ها