تصاویری گزیده از آثار موجود در موزه بریتانیا

 

 

http://tarikhema.org/images/2011/07/London462.jpg

نمای ورودی ساختمان موزه ملی بریتانیا The British Museum, London, UK

The British Museum, London, UK

The British Museum, London, UK

The British Museum, London, UK

The British Museum, London, UK

The British Museum, London, UK

مطالب خواندنی:

The British Museum, London, UK

British Museum, London, UK

Reliefs from the Palace of Ashurnasirpal II at Nimrud
Section of a frieze from the Elgin Marbles
East Pediment of the Elgin Marbles
ممکن است شما دوست داشته باشید

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
دنبال کردن