طرح توجیهی چه انواعی دارد ؟

بررسی جوانب مختلف یک پروژه در طرح توجیهی فنی

انواع طرح توجیهی

طرح توجیهی یک برنامه ی تحلیلی است که از طریق آن شیوه های اداره و تحقق اهداف یک پروژه تعیین می گردد. موفقیت یک پروژه ی اقتصادی و یک ایده ی کسب و کار به این بستگی دارد که مطالعه ی یک پروژه ذیل یک طرح توجیهی چقدر می تواند احتمال سود و زیان اقتصادی یک ایده ی کسب و کار را پیش بینی کند. یک طرح امکان سنجی از انواع مختلفی تشکیل می شود که در این مقاله سعی می کنیم مواردی از آن را به شکلی مختصر و موثر مورد بررسی قرار دهیم.

طرح توجیهی فنی (Technical feasibility study)

در طرح توجیهی فنی تلاش می شود تا پروژه به لحاظ مهندسی امکان سنجی شود. در این طرح بعضی از جنبه های مهم مهندسی در حوزه های عمرانی و ساختاری که برای طراحی پروژه امری ضروری محسوب می شوند مورد ارزیابی قرار می گیرند. در طرح توجیهی فنی ظرفیت های امکانات فنی و تجهیزات مرتبط با ابزار تکنولوژیک و هم چنین پتانسیل متخصصان و پرسنل موجود در پروژه مورد بررسی قرار گرفته و پیش بینی می شوند. در نمونه هایی ، مانند طرح توجیهی شهرک صنعتی خاص وقتی که پروژه در کشوری کم تر توسعه یافته اجرا خواهد شد، باید شرایط انتقال تکنولوژی و فناوری مربوط به تولید محصولات و خدمات به لحاظ فرهنگی و جغرافیایی مورد ارزیابی قرار گیرد. با چنین رویکردی در یک طرح توجیهی می توان ویژگی های یک مکان خاص را از لحاظ زیرساختی، جغرافیایی، دسترسی به منابع طبیعی و انسانی و …. بررسی کرده و نقاط قوت و ضعف سرمایه گذاری را مشخص نمود.

بررسی جوانب مختلف یک پروژه در طرح توجیهی فنی

 

طرح توجیهی مدیریتی(Managerial Feasibility Study)

طرح امکان سنجی مدیریتی به شاخصه هایی چون احساس مشارکت کارمندان و پرسنل، دسترسی به مدیرانی توانا و متعهد مربوط می شود. ساختار مدیریتی و سازمانی پروژه ی اقتصادی به وسیله ی این بخش از طرح توجیهی تعیین می شود و تضمین می کند که شیوه های پیشنهادی مدیریت برای این پروژه قابل اجرا شدن و عملیاتی است. در این بخش معمولاً تشخیص داده می شود که چه نوع رفتار و منش مدیریتی برای این نوع از کسب و کار مناسب است و چگونه باید آن را در دستور کار قرار داد.

طرح توجیهی اقتصادی (Economic Feasibility Study)

منظور از امکان سنجی اقتصادی، بررسی این امکان است که طرح اقتصادی مورد نظر می تواند در راستای تولید سود و منافع اقتصادی اجرایی شود یا خیر. طرح توجیهی اقتصادی تجزیه و تحلیل هزینه-فایده پروژه ی اقتصادی را بر عهده دارد و تلاش می کند تا با مطالعه ی زمینه های گوناگون و مختلف شرایط سرمایه گذاری تشخیص دهد که پروژه ی اقتصادی قابلیت اجرا شدن مقرون به صرفه را دارد یا نه.

طرح توجیهی مالی (Financial Feasibility)

این بخش باید با طرح توجیهی اقتصادی دارای تفاوت باشد. در این بخش از طرح امکان سنجی توانایی مدیریت مالی پروژه و هم چنین تأمین بودجه ی کافی و مورد نیاز برای اجرای پروژه ی اقتصادی مورد توجه قرار می گیرد. بسیاری از پروژه ها در این بخش نتیجه می گیرند که باید به تعداد سرمایه گذاران خود بیفزایند تا بودجه ی مورد نیاز را تأمین کرده و پروژه ی مورد نظر را به لحاظ مالی توجیه پذیر نمایند.

بررسی توجیه پذیری اقتصادی در طرح توجیهی

 

طرح توجیهی فرهنگی (Cultural Feasibility Study)

امکان سنجی فرهنگی، انطباق پروژه و ایده ی کسب و کار با محیط فرهنگی اجرای پروژه را مورد بررسی قرار می دهد. رویکردهای برنامه ریزی شده باید با باورها و شیوه های فرهنگی بومی منطبق باشد. به عنوان مثال باورهای مذهبی اشخاص یکی از ویژگی های فرهنگی است که باید در طرح توجیهی فرهنگی پروژه ی اقتصادی لحاظ شود و مورد ارزیابی قرار گیرد.

طرح توجیهی اجتماعی (Social Feasibility Study)

اثرگذاری یک پروژه ی اقتصادی بر ساختار اجتماعی محیط احداث پروژه نیز یکی از مواردی است که باید در طرح توجیهی مورد بررسی قرار گیرد. مثلاً ممکن است بر اساس زمینه های اجتماعی محیط پروژه، دسته بندی خاصی از کارمندان و پرسنل دارای شرایطی باشند که امکان حضور آن ها در محیط پروژه ضعیف باشد. برای اطمینان حاصل کردن از سازگاری کسانی که به نوعی با احداث طرح و کسب و کار سر و کار دارند با محیط پروژه، باید وضعیت اجتماعی آن ها مورد ارزیابی قرار گیرد.

ارزیابی سازگاری پروژه با محیط اجتماعی در طرح توجیهی

طرح توجیهی ایمنی (Safety Feasibility Study)

جنبه ی حائز اهمیت دیگری که باید در برنامه ریزی های ایده ی کسب و کار مورد توجه قرار گیرد طرح امکان سنجی ایمنی است. طرح توجیهی ایمنی به تجزیه و تحلیل پروژه با هدف تعیین پتانسیل های آن در  اجرای ایمن می پردازد. هم چنین این طرح ظرفیت های اجرای پروژه با حداقل اثرات نامطلوب بر محیط زیست را مورد بررسی قرار می دهد. در بسیاری از پروژه های پیچیده و عظیم ارزیابی اثرات بر محیط زیست مورد سهل انگاری قرار می گیرد و موارد مربوط به آن از وضعیت  مطلوبی برخوردار نیست.

 

مهندسان مشاور هفت شهر آریا و طرح های توجیهی و امکان سنجی

کارشناسان خبره مهندسان مشاور هفت شهر با تجربیات مختلف در تهیه و نگارش انواع طرح توجیهی و طرح امکان سنجی، توانایی انجام و به نتیجه رساندن پروژه های عمرانی و شهری شما را دارند. از خصوصیات مهندسان مشاور هفت شهر آریا، داشتن صلاحیت های معماری و شهرسازی و اشراف کامل بر موضوعات زمین و مسکن شهری است.

ممکن است شما دوست داشته باشید
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
بازخورد درون خطی
دیدن تمامی دیدگاه ها