ویدئوی ستایش و نیایش اهورامزدا

مزدیسنان را می‌پرستند و او را آفریننده این می‌دانند. او همه چیز را آفریده است و نظم کائنات را برقرار کرده است. او با اندیشیدن را آفریده و به آن جان داده است. خود تنهاست و هر چیزی را از عدم آفریده. بر اساس کتاب بندهشن، نیروی مخالف اهریمن است.

 

ویدئوی ستایش و نیایش اهورامزدا

 

مطالب مرتبط

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
دنبال کردن