تولد الهه میترا

در نوشته های بازمانده ایرانی کوچک ترین خبری دربارۀ میترا در دست نداریم. از نوشته های یونانیان درمیابیم که باستان روز تولد خویش را جشن می گرفتند. حالا باید در چگونگی گزیدن حدود ۲۵ دسامبر برای میترا از سوی رومیان باستان در جستجوی ارتباطی با اسطورۀ میترا بود.

قصۀ تولد میترا در روز ۲۵ دسامبر (چهارم دی) و سپس انتخاب این روز برای تولد عیسی مسیح، نیازی به بررسی جداگانه دارد. در این جا تنها نگاهی خواهیم داشت به چند رویداد تاریخی: بعد از رخنۀ میترا در سال ۶۶ میلادی به روم، دیزی نپایید که به صورت تنها دین رسمی روم در آمد و سپس در سدۀ سوم میلادی در سراسر وسیع روم به اوج شکوفایی خود رسید. در سال ۲۷۴ میلادی قیصر روم آوِرِلیان (۲۷۵ – ۲۱۴ میلادی) یک سال قبل از کشته شدنش، برای دوام هرچه بیشتر ، در مارسفِلد روم، همانجایی که امروز میدان سیلوستر مقدس قرار دارد، معبد بسیار بزرگی برای خدای خورشید (میترا) ساخت. از آن هر ساله روز ۲۵ دسامبر تولد میترا در این معبد دولتی جشن گرفته می شد.

قدرت درونی و سحرآمیز روز ۲۵ دسامبر، در اولین روزهای دی (شاید نخستین روز؟!) میترا را از درون صخرۀ سنگی می زاید. عجیب است که مهریشت می گوید، میترا آراسته به زیورهای زرین، از بالای کوه زیبا سر برآورد و از آنجاست که آن توانا بر همۀ خانمان های آریایی (ایرانی) بنگرد. ۸ تن از یاران او بر بالای کوه ها، همچون دیدبانان بر بالای برج ها نشسته اند. و آفریدگار آرامگاه میترا را در فراز کوه بلند و بسیار درخشان و دارای اشتهای فراوان، در کوه البرز (؟) ایجاد کرده است. آنجا که نُه شب است و نُه تاریکی. مشخص است که ارتباط میترا با سنگ و کوه، همراه مهاجران پرست از ایران به روم رفته است. میترا، ایزد خورشید(: نور و )، نیز همچون از سنگ زاییده می شوند.

همچنین بخوانید:  مراسم استقبال از نوروز

اکنون می بینیم خدای خورشید ایرانیان و خدای خورشید رومیان، به هزاران فرسخ فاصله، با هم همگویند. میترا هزاران فرسخ دورتر از زادگاهش یعنی سرزمین ایران، در یک هماوردی تاریخی میلادش را بر مسیح تحمل می کند؟ باید که در پی نشانه های دیگری از جشن خورشید (خور روز) باشیم که هنوز در تاریکی اند!

تولد الهه میترا

مطالب مرتبط

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
دنبال کردن