عکس اسکناس های دوران قاجار

0 8,617

نمونه هایى از اسکناس هاى بانک شاهنشاهى ایران [بانک انگلیسى] که تا پایان سلطنت قاجاریه و نیز تا اوایل سلطنت پهلوى اول در ایران تنها با تصویر ناصرالدین شاه قاجار و در دو سرى ١ و ٢ منتشر شدند:

۵ تومانى (نمونه ى بانکى)
۵ تومانى (نمونه ى بانکى)
٢۵ تومانى (نمونه ى بانکى)
٢۵ تومانى (نمونه ى بانکى)
٢ تومانى
٢ تومانى
مجدداً ۵ تومانى
مجدداً ۵ تومانى

فقط در یزد ادا خواهد شد :  یعنى اینکه معادل وجه اسکناس به مسکوکِ نقره یا طلا تنها با مراجعه به شعبه ى بانک شاهنشاهى در شهر یزد امکانپذیر است و نه در هر شهرى. این راه حلى بود جهت مقابله با بحرانى که بانک استقراضى روس در رقابت با بانک شاهنشاهى ایران (بانک انگلیسى) با تحریک مردم به هجوم به شعبات بانک و تبدیل اسکناس ها به سکه هاى نقره و طلا به وجود آورده بود.

١٠٠ تومانى
١٠٠ تومانى
٢٠ تومانى
٢٠ تومانى
١ تومانى
١ تومانى
٢ تومانى
٢ تومانى
۵ تومانى
۵ تومانى
٣ تومانى
٣ تومانى
١٠ تومانى
١٠ تومانى
پشت ١٠ تومانى
پشت ١٠ تومانى
١ تومانى
١ تومانى
پشت ١ تومانى
پشت ١ تومانى
عضویت
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد درون خطی
دیدن تمامی دیدگاه ها