موجائی فیلسوف

موجائی فیلسوف

 

یکی از فیلسوفان و سرشناس چین باستان، نام داشته که طی سال‌های ۳۷۶ تا ۴۶۷ پیش از می‌زیسته است. از دستاورد‌ها و نظرات او پشتیبانی و حفظ صلح و عدم و حمله به دیگر ممالک بود. روزی موجائی شنید که در “جو” یک فوق‌العاده توسط مردی به نام گون شوبا ساخته شده است.

موجائی در همین راستا به سرزمین “جو” رفت. او با گون شوبان در حضور امپراتور آن کشور بحث و گفت و گو کرد. گون شوبان می‌خواست به موجائی ثابت کند که این سلاح قطعا آنان را شکست می‌دهد اما موجائی حرف‌های او را قبول نمی‌کرد و می‌گفت که دفاعی مملکت سون غیرقابل نفوذ است و سلاح تو قادر به پیروزی نخواهد بود. امپراطور چو فرمان داد که آن دو در برابرش تمرین و سلاح های خود را آزمایش کنند، بدین گونه که گون شوبان با سلاح جدید خود حمله کند و موجائی بابند پارچه ای دفاع نماید.

موجائی و گون شوبان برای ۱۱ مرتبه حمله و دفاع کردند. همه‌ی سلاح گون شوبان تمام شد اما نتوانست موجائی را مغلوب خود کند. با آن حال رو به امپراطور و گفت: من برای در هم شکستن حریف شیوه خاصی دارم. اما به موجائی نمی گویم. موجائی فوراً جواب داد درست است، منتهی من می دانم آن شیوه چیست اما اظهار نخواهم کرد.

امپراتور متوجه منظور آنان نشد و از آنها پرسید که منظورشان از این حرف‌ها چیست؟ موجائی چنین پاسخ داد که گون شوبان قصد دارد که مرا بکشد اما نمی‌داند که سیصد نفر از شاگردانم اکنون در بالای پایتخت مراقب حال من هستند. امپراطور پس از این مذاکرات صلح دید که از حمله به کشور ” سون” صرف نظر کند

مطالب مرتبط

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
دنبال کردن