مرور برچسب

آب انبار اویریمجی

آشنایی با شهرهای معروف ترکیه

شهرهای معروف ترکیه منطقه جنوب غرب آسیا یا همان خاورمیانه به سبب قدمت و تاریخ چند هزار ساله‌اش، شاهد شهر‌ها و بناهای تاریخی زیادی می‌باشد، و یکی از زیبا‌ترین جاذبه‌های گردش‌گری در کشور‌های خاورمیانه بازدید از مناطق تاریخی و اشیا چند صد ساله…

کیم گیوم ون

زنی چوسونی که عزم سفر کرد: سال 1795 به صورت غیر عادی وضعیت برداشت محصول بد بود. کیم مان دوک که بازرگانی مشهور و ثروتمند در جزیره ججو به شمار می رفت، دارایی خودش را برای نجات جان حدود یک هزار فرد گرسنه خرج کرد. پادشاه جونگجو از سلسله چوسون…