مرور برچسب

آگوستوس سزار

چرا یونانیان باستان را هلنی می نامیدند؟

چرا یونانیان باستان را هلنی می نامیدند؟ هلنی ها ربطی به هلن تروی ندارند. هلن پسر دوکالیون و پیرها بود. بر اساس دگردیسی اووید، دئوکالیون و پیرها سنگ هایی پرتاب کردند که تبدیل به انسان شد. اولین سنگی که پرتاب کردند پسرشان هلن شد.