مرور برچسب

اولین انیمیشن‌های ژاپن

قدیمی‌ترین انیمه‌های ژاپن کدامند؟

ریشه تاریخی قدیمی‌ترین انیمه‌های ژاپن به قرن بیستم برمی‌گردد که ژاپن تلاش می‌کردی این کشور به سمت امروزی شدن پیش برود. با اینکه مورخان نمی‌توانند تاریخ دقیقی را از اولین انیمه‌های ژاپن مشخص کنند، اما بیشتر اوقات سال 1917 میلادی، سال حیاتی