مرور برچسب

اوه سه چانگ

لی دو یونگ

زندگی نامه و سرگذشت اولین پویانمای کره ای، لی دو یونگ