مرور برچسب

اویغورها

جنگ های گوریو و خیتان

جنگ های گوریو – خیتان  به مجموعه ای از یورش های انجام گرفته توسط خیتان های سلسله لیائو در قرون دهم و یازدهم میلای میلادی به دودمان کره ای گوریو اطلاق می شود. این تهاجمات در نزدیکی مرز امروزی بین چین و کره شمالی صورت گرفت. جنگ های گوریو…