مرور برچسب

ایالت دیاربکر

وصیت نامه شاه اسماعیل صفوی در چالدران

شاه اسماعیل در وصیت نامه خود در چالدران نوشت:   هرگاه من در جنگ کشته شدم و نتوانستم ایالت(دیاربکر) را از عثمانی ها پس بگیرم، بر پسرم فرض است که بعد از وصول به سن بلوغ آن ایالت را از عثمانی ها مسترد کند و نگهدارد که یک ایالت وسیع از خاک