مرور برچسب

ایپسوس

سياست كنفوسيوس

حق حاكميت مردم- حكومت از روي سرمشق- عدم تمركز ثروت- موسيقي و آداب- سوسياليسم و انقلاب به نظر كنفوسيوس، هيچ كس، جز مرداني اين گونه، نمي‌تواند نظام خانواده را باز گرداند و دولت را به راه صلاح اندازد. جامعه بر فرمان بردن كودكان از پدران و…

آشوکا

     آشوکا که در برخی منابع آسوکا (Asuka / Asoka) نیز آمده است (کریستن سن، آرتور، 1351، ایران در زمان ساسانیان، ص 4-41) در واقع از پادشاهان هند دانسته شده است که حدود 270 تا 235 پیش از میلاد زمام دار بوده است. آشوکا در واقع ثمرۀ مشترک فرهنگ…