مرور برچسب

ایگبو

جنگ داخلی نیجریه (۱۹۶۷-۱۹۷۰)

جنگ داخلی نیجریه یک درگیری قومی میان قبایل هوساس و ایگبو در نیجریه بود. این جنگ پس از اعلام استقلال نیجریه از بریتانیا رخ داد و نقش انگلستان در بروز این درگیری خونین و استعمار نیجریه از سوی انگلستان و کودتا در این کشور و اوضاع نابسامان…