مرور برچسب

باغ ایرانی میراث جهانی یونسکو

باغ ایرانی میراث جهانی یونسکو

استان‌های فارس، مازندران، اصفهان، کرمان، یزد، خراسانتاریخ ثبت: ۲۰۱۱ - شماره ثبت: ۱۳۷۲باغ ایرانی به ساختار و طراحی منحصر به فرد آن اشاره دارد. باغ ایرانی پاسارگاد را ریشه معماری این باغ‌ها دانسته‌اند. کوروش شخصاً دستور داده بود که…