تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور برچسب

با داستان یک دوئل مشهور؛ آرون بر و الکساندر همیلتون همراه شوید

یک دوئل مشهور؛ آرون بر و الکساندر همیلتون

داستان دوئلِ یکی از تاثیرگذار ترین چهره های تاریخ آمریکا و آرون بر معاون وقت رئیس جمهور، یکی از مشهور ترین ماجراهای دنیا به شما می رود. هر دوی این افراد به عنوان اصلی ترین بنیان گذاران ایالات متحده امروزی شناخته می…