مرور برچسب

با شخصیت فیثاغورث (Pythagoras) بیشتر اشنا شوید

آیا شخصیت فیثاغورث (Pythagoras) واقعیت داشته است ؟

تاثیر فیثاغورث بر ریاضیات گزافه نیست، اگرچه دانش آموزان دبیرستانی که در درک «قضیه فیثاغورث» دچار مشکل شده اند، ممکن است نظر دیگری داشته باشند. اما به مرور شمار افرادی که فیثاغورث را نه فقط به عنوان دشمن اصلی تازه واردان کلاس هندسه، بلکه به…