مرور برچسب

با شخصیت کینگ آرتور (King Arthur) بیشتر اشنا شوید

آیا شخصیت کینگ آرتور (King Arthur) واقعیت داشته است ؟

همه در طول عمرشان حتی یک بار هم که شده نام «پادشاه آرتور» فرمانروای تاریخی انگلستان را شنیده اند؛ داستان آن را شنیده اند یا شاید حتی فیلم «کینگ آرتور» (King Arthur-2017) (یا فیلم های قدیمی ترش) را دیده باشند.