مرور برچسب

با شورش زندان ایالتی مونتانا همراه شوید

شورش زندان ایالتی مونتانا

برای بیش از یک قرن، زندان ایالتی مونتانا، نماد شهر کوچک دیر لاج بود، اما در اواخر دهه ۱۹۵۰، ساختمان زندان به شدت در معرض تخریب قرار گرفت.