مرور برچسب

با شورش غیرنظامیان بیشتر اشنا شوید

شورش غیرنظامیان

در سال ۱۸۲۱ زندان ایالتی آوبرن در نیویورک، تحت ریاست مردی بیرحم به نام الام لیندز اداره می‌شد که به شکنجه و شلاق زدن زندانیان مبادرت می‌ورزید. بسیاری از نگهبانان زندان نیز با این روش اداره زندان مخالف بودند.